Transport

Motorvägar

Motorvägar är viktiga förbindelselänkar för kommers och handel, genom sina möjligheter att föra varor till de platser där de behövs. Våra lösningar ökar säkerheten och minskar kostnaderna.
Motorvägar är viktiga förbindelselänkar för kommers och handel, genom sina möjligheter att föra varor till de platser där de behövs. Våra lösningar ökar säkerheten och...

Järnväg

Järnvägen blir allt viktigare för regeringar som försöker minska koldioxidutsläppen. Vi stödjer byggnation och drift av dessa viktiga nätverk.
Järnvägen blir allt viktigare för regeringar som försöker minska koldioxidutsläppen. Vi stödjer byggnation och drift av dessa viktiga nätverk.

Broar

Broars strukturella uppbyggnad är avgörande. Med mätteknologi kan dessa kritiska länkar optimeras på ett sätt som sparar livscykelkostnader.
Broars strukturella uppbyggnad är avgörande. Med mätteknologi kan dessa kritiska länkar optimeras på ett sätt som sparar livscykelkostnader.

Flygplatser

Med 100 000 flygningar per dag över hela världen är projektförseningar inget man önskar. Våra lösningar minskar stilleståndstid och förseningar dramatiskt.
Med 100 000 flygningar per dag över hela världen är projektförseningar inget man önskar. Våra lösningar minskar stilleståndstid och förseningar dramatiskt.

Hamnar och kanaler

Marin godstransport ersätter hundratals landfordon. Förbättring och underhåll av hamnar, terminaler och kanaler bidrar till att spara bränsle.
Marin godstransport ersätter hundratals landfordon. Förbättring och underhåll av hamnar, terminaler och kanaler bidrar till att spara bränsle.

Tunnlar

Under jord, under vatten eller genom berg: tunnlar är viktiga förbindelselänkar. Våra lösningar säkerställer att dessa länkar blir säkra och tillförlitliga transiteringslänkar.
Under jord, under vatten eller genom berg: tunnlar är viktiga förbindelselänkar. Våra lösningar säkerställer att dessa länkar blir säkra och tillförlitliga...