Transport

Motorveier

Motorveier brukes til transport av gods til bestemmelsesstedet, og er uunnværlige for næring og handel. Vårer løsninger gir bedre sikkerhet og lavere kostnader.
Motorveier brukes til transport av gods til bestemmelsesstedet, og er uunnværlige for næring og handel. Vårer løsninger gir bedre sikkerhet og lavere kostnader.

Rail

Rail is increasingly important for governments trying to reduce carbon emissions. We support the construction and operation of these vital networks.
Rail is increasingly important for governments trying to reduce carbon emissions. We support the construction and operation of these vital networks.

Broer

For broer er den strukturelle integriteten avgjørende. Måleteknologi kan brukes til å redusere kostnadene gjennom hele levetiden til disse kritiske bindeleddene.
For broer er den strukturelle integriteten avgjørende. Måleteknologi kan brukes til å redusere kostnadene gjennom hele levetiden til disse kritiske bindeleddene.

Airports

Project delays are not an option with 100,000 flights every day worldwide. Our solutions dramatically reduce downtime and missed deadlines.
Project delays are not an option with 100,000 flights every day worldwide. Our solutions dramatically reduce downtime and missed deadlines.

Ports & Canals

Marine freight transportation frees hundreds of on-land vehicles. Improving and maintaining ports, terminals and canals supports fuel conservation.
Marine freight transportation frees hundreds of on-land vehicles. Improving and maintaining ports, terminals and canals supports fuel conservation.

Tunneler

Tunneler under bakken, under vann eller gjennom fjell er kritiske infrastrukturdeler. Våre løsninger sørger for at disse forbindelsene gir trygg og pålitelig transport.
Tunneler under bakken, under vann eller gjennom fjell er kritiske infrastrukturdeler. Våre løsninger sørger for at disse forbindelsene gir trygg og pålitelig transport.