Analizy terenu i korytarzy

HxGN Content Program

Profesjonalna usługa obrazowania powietrznego.

Leica TerrainMapper

Elastyczny, liniowy sensor LiDAR do różnych zastosowań w regionalnych projektach mapowania

Leica RCD30

Średnioformatowa kamera wielospektralna do zastosowań LiDAR i UAV

Systemy UAV

Inteligentne rozwiązanie do mapowania z powietrza na potrzeby geodezji i budownictwa.