Narzędzie do mapowania instalacji podziemnych Leica DX Manager

Jedno oprogramowanie, wspólne dla wszystkich rozwiązań Leica Geosystems do wykrywania instalacji podziemnych.

Narzędzie do mapowania instalacji podziemnych Leica DX Manager - systemy wykrywania

Leica DX Manager jest jedynym dostępnym na rynku rozwiązaniem działającym z poziomu całej firmy. Unikalne rozwiązanie bazujące na koncepcji chmury zapewnia niezrównaną wydajność pracy. Zarządzaj projektami, zadaniami i danymi przestrzennymi z jednego oprogramowania, wspólnego dla wszystkich rozwiązań Leica Geosystems do wykrywania instalacji podziemnych.

Zdalnie, w czasie rzeczywistym aktualizuj rysunki, dane surowe, warstwy zawierające dane i formularze. Pracuj globalnie z poziomu przedsiębiorstwa, bez potrzeby ręcznej aktualizacji danych przez poszczególnych Użytkowników. Leica DX Manager oferuje narzędzia do przeglądania i zarządzania projektami oraz aktualizacje bieżących statusów. Teraz, kierownicy projektów mogą w czasie rzeczywistym śledzić działania w terenie i podejmować istotne decyzje dzięki lepszemu zrozumieniu bieżącej sytuacji.

Najważniejsze korzyści

 • Upraszcza proces gromadzenia danych
 • Poprawa jakości i dokładności danych
 • Spójne metody pozyskiwania danych
 • Integracja danych z urządzeń do GIS, DS2000, wykrywaczy instalacji podziemnych
 • Utrzymanie spójności danych

Zarządzaj całym procesem pracy z danymi

Udostępniaj dane wszystkim urządzeniom i Użytkownikom w Twojej firmie

 • Analizuj wyniki na mapach
 • Wizualizuj na mapach online
 • Filtry na Użytkowników, obejmujące zakresy dat lub dowolne atrybuty
 • Eksport danych do standardowych formatów GIS i CAD
 • Udostępniaj dane swoim Klientom

Łatwe w obsłudze portale online umożliwiają zarządzanie zadaniami związanymi z dokumentowaniem przebiegu instalacji podziemnych. Użytkownicy mogą przełączać między widokiem z ulicy, zobrazowaniami satelitarnymi i mapami kartograficznymi ulic. Dane pomiarowe pozyskane w terenie stają się natychmiast dostępne i Użytkownicy mogą mieć do nich dostęp w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca.

Integracja rozwiązań do wykrywania instalacji

Leica DX Manager integruje w jednym systemie wszystkie rozwiązania do wykrywania instalacji oferowane użytkownikom przez Leica Geosystems, umożliwiając im łączenie pomiarów głębokości instalacji z pomiarami położenia GNSS. Wynikiem jest harmonijne połączenie obu światów - wszelkie dane powiązane z wykrywaczem mogą być przeglądane w Leica DX Manager lub wyeksportowane w dowolnym formacie.

 • Wykrywanie instalacji podziemnych
 • Pomiar głębokości
 • Wszystkie dane o położeniu zostaną wysłane bezpośrednio do aplikacji Leica DX Field na urządzeniu GNSS
 • Wyzwalanie pomiarów GNSS na urządzeniu do mapowania
 • Wszystkie metadane sa zintegrowane z metadanymi obiektów

Maksymalna wygoda Użytkownika i wydajność pracy

Aplikacja mobilna Leica DX Field została zaprojektowana do zwiększenia wydajności pracy i pełnej wygody Użytkownika oraz poprawy jakości i dokładności danych.  

 • Łatwe mapowanie / pomiar obiektów terenowych
 • Inteligentne formularze
 • Natychmiastowa wizualizacja na mapach
 • Gromadzenie metadanych
 • Automatyczna synchronizacja z chmurą
 • Pełna obsługa offline

Leica DX Manager monitoruje parametry systemu - miej pewność, że dokładność pozyskanych danych zawsze będzie zgodna z Twoimi oczekiwaniami (do centymetrów z użyciem RTK). Wszystkie parametry dokładności są zapisywane jako metadane. Oprócz aspektu mapowania przebiegu instalacji, aplikacja umożliwia ustawianie kolejności pracy, zarządzanie dokumentacją i wyświetla czas śledzenia.

Kontakt z Leica Geosystems

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.