Sökning för att kartlägga och undvika tillgångar under mark

Synliggör data, digitalisera verkligheten

kartläggning av tillgångar
Mättekniker och byggföretag m.fl. är mer än någonsin i behov av precisa, tillförlitliga och uppdaterade uppgifter – som de kan använda omedelbart. Med hjälp av den senaste tekniken går det snabbt och enkelt att upptäcka tillgångar under marken, vilket ökar din säkerhet och skyddar den nedgrävda infrastrukturen. Våra detekteringslösningar förenklar processen från fältet till kontoret och tillbaka igen. Integrerade funktioner hjälper dig att hantera hela arbetsflödet vid detektering av marktillgångar, inkl. hur du undviker och kartlägger dem.

Undvik avgrävning av kablar

Vid alla typer av grävarbeten kommer personalen på byggarbetsplatsen oundvikligen i närheten av installationer under mark. Det är viktigt att man känner till den exakta positionen för alla nedgrävda installationer före och under grävarbetet.

Lösningar för detektering av installationer

Detektera och identifiera installationer på byggarbetsplatsen
Detektera och identifiera installationer på byggarbetsplatsen

Så detekterar du installationer – installationsdetektering i 6 steg

Ständigt föränderliga miljöer och ökande befolkning resulterar i att man behöver bygga fler byggnader eller renovera de som redan finns. Denna förändring är tydlig i vår infrastruktur. Specialinstallationer måste underhållas eller repareras kontinuerligt. Den största utmaningen med denna förändring är att man inte känner till installationernas exakta placering.
Ständigt föränderliga miljöer och ökande befolkning resulterar i att man behöver bygga fler byggnader eller renovera de som redan finns. Denna förändring är tydlig i vår infrastruktur. Specialinstallationer måste underhållas eller repareras kontinuerligt. Den största utmaningen med denna förändring är att man inte känner till installationernas exakta placering.

Så fungerar kabelsökare – principerna för detektering av nedgrävda installationer

Vid alla typer av grävarbeten kommer personalen på byggarbetsplatsen oundvikligen i närheten av installationer under mark. Det är viktigt att man känner till den exakta positionen för alla nedgrävda installationer före och under grävarbetet. Som skydd mot avgrävningar används en kabelsökare för detektering av förekomsten av nedgrävda installationer samt deras avstånd.
Vid alla typer av grävarbeten kommer personalen på byggarbetsplatsen oundvikligen i närheten av installationer under mark. Det är viktigt att man känner till den exakta positionen för alla nedgrävda installationer före och under grävarbetet. Som skydd mot avgrävningar används en kabelsökare för detektering av förekomsten av nedgrävda installationer samt deras avstånd.

Installationsspårning

Installationsmätning innebär exakt detektering och kartläggning av installationer. Fastighets- och markägare vill självklart veta exakt var infrastrukturen går. För framtida planering och underhåll behöver de få sina installationer kartlagda digitalt.

Hur väljer man rätt instrument för installationsdetektering?

För att upptäcka installationer under mark krävs olika metoder och produkter som är anpassade till olika behov. Det finns en rad olika tekniker som kan användas för detektering av installationer under mark.
För att upptäcka installationer under mark krävs olika metoder och produkter som är anpassade till olika behov. Det finns en rad olika tekniker som kan användas för...

Leica DX Manager Mapping

One central dashboard for all the Leica Geosystems detection solutions
One central dashboard for all the Leica Geosystems detection solutions

Detektering och kartläggning av installationer

En installationskarta visar placeringen och identifieringen av rör och kablar under marken. Om man kombinerar kartläggningsprocessen med en topografisk mätning får man en omfattande och detaljerad karta över de installationer som finns.

Omfattande installationskartläggning i 3D

En noggrann process för detektering och kartläggning möjliggör en komplett registrering av installationer under mark, vilket minskar risken för skador på utrustning från tredje part. Användning av radarteknik med flera frekvenser och kanaler gör att man kan scanna och kartlägga alla installationer under mark i både små och stora områden med en snabb och enkel process, hög noggrannhet och betydligt färre resurser.

OneVision

Programapplikation för avancerad insamling av GPR-data som tillhandahåller målvisning i realtid, kartläggning av objekt på byggarbetsplatsen samt GPS-navigering. Det är ett kraftfullt verktyg som kan användas med många olika antenner för att kartlägga installationer, arkeologiska och miljörelaterade mätningar samt för att kartlägga medelstora till stora projekt.
Programapplikation för avancerad insamling av GPR-data som tillhandahåller målvisning i realtid, kartläggning av objekt på byggarbetsplatsen samt GPS-navigering. Det är ett...

IQMaps

IQMaps is a new post-processing software application for advanced GPR data analysis, which provides a fast interfacing between the user and the GPR data
IQMaps is a new post-processing software application for advanced GPR data analysis, which provides a fast interfacing between the user and the GPR data

3D-kartläggning ovan och under mark

Det som händer under mark påverkar det som händer ovan mark. Med hjälp av 3D-visualisering med GPR under mark och laserscanning ovan mark kan du noggrant kartlägga alla miljöer och därmed göra det enklare att fatta välgrundade beslut.

Pegasus Stream

En mobil lösning för datainsamling av verkliga miljöer, med integrerad hårdvaruplattform för 3D-kartläggning av installationer under mark och funktioner ovan mark i en enda scanning.
En mobil lösning för datainsamling av verkliga miljöer, med integrerad hårdvaruplattform för 3D-kartläggning av installationer under mark och funktioner ovan mark i en enda scanning.

OneVision

Datainsamlingsprogram för avancerad GPR-utrustning med målvisning i realtid, kartläggning av objekt på byggarbetsplatsen och GPS-navigering. Det är ett kraftfullt verktyg som kan användas med många olika antenner för att kartlägga installationer, arkeologiska och miljörelaterade mätningar samt för att kartlägga medelstora till stora projekt.
Datainsamlingsprogram för avancerad GPR-utrustning med målvisning i realtid, kartläggning av objekt på byggarbetsplatsen och GPS-navigering. Det är ett kraftfullt verktyg som kan användas med många olika antenner för att kartlägga installationer, arkeologiska och miljörelaterade mätningar samt för att kartlägga medelstora till stora projekt.

Gred HD

Avancerat efterbearbetningsprogram för tomografisk rendering av insamlade data i 3D och 2D. Rekommenderas för kartläggning av rör och installationer och 3D-analys under markytan. Programvaran innehåller olika navigerings-, skärnings- och markeringalternativ för avvikelser, för att öka förståelsen vid samtidig visning av flera radargram.
Avancerat efterbearbetningsprogram för tomografisk rendering av insamlade data i 3D och 2D. Rekommenderas för kartläggning av rör och installationer och 3D-analys under markytan. Programvaran innehåller olika navigerings-, skärnings- och markeringalternativ för avvikelser, för att öka förståelsen vid samtidig visning av flera radargram.