Upptäck mervärdet hos Leica Captivate fältmjukvara

Den standardiserade fältmjukvaran för mätteknik

Fältmjukvaran Leica Captivate är utformad för mättekniker som vet hur man optimerar sin utrustning för att få bästa resultat. Captivate har allt från de mest grundläggande funktionerna till de mest komplexa, vilket gör att du får ett nästan obegränsat antal tillämpningar. Med noggranna 3D-renderingar och lättanvänd pekteknik blir det lätt att styra även de mest komplexa projekt. Anslutning till molnet säkrar direkt tillgång till design- och mätdata för enkel och säker kommunikation mellan fältet och kontoret.

Fältmjukvara som växer i takt med verksamheten

Fältmjukvaran Leica Captivate är en framtidssäkrad investering. Om ditt företag börjar använda totalstationer och MS60 MultiStation med samma

En standardmjukvarulösning för all GNSS- och TPS-utrustning

Sänk utbildningskostnaderna och få flexiblare fördelning av utrustning och personella resurser genom att använda utrustning som har Leica Captivate fältmjukvara som standard. Genom noggranna 3D-renderingar av designmodeller och välbekanta appar med användarvänlig pekteknik garanterar Captivate maximal produktivitet ute i fält.

Skräddarsydd fältmjukvara för alla tillämpningar

Fältmjukvaran Leica Captivate erbjuder alla funktioner som behövs för fältarbetet. Captivate är utrustad med grundläggande funktioner och intuitiva, skräddarsydda appar som klarar alla utmaningar. Med ett brett utbud av onlineutbildningar kan du lära dig använda nya funktioner med ett enkelt klick. Om du behöver hjälp ute i fält kan en supporttekniker ansluta direkt till Captivate för att du så snabbt som möjligt ska kunna fortsätta arbeta.Upptäck fältmjukvaran Leica Captivate – beställ en demo idag och se fördelarna med egna ögon.
Din mätpartner

Leica Geosystems är den enda tillverkaren av mätteknik som kan luta sig mot 200 års utveckling av utrustning för mättekniker. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med våra högkvalitativa tjänster och lösningar inom mätning och positionering.
Leica Geosystems är den enda tillverkaren av mätteknik som kan luta sig mot 200 års utveckling av utrustning för mättekniker. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med våra högkvalitativa tjänster och lösningar inom mätning och positionering.

Få verksamheten att växa

Se hur digitaliserade tekniker och processer kan skapa nya affärsmöjligheter, öka ditt företags konkurrenskraft och höja produktiviteten.
Se hur digitaliserade tekniker och processer kan skapa nya affärsmöjligheter, öka ditt företags konkurrenskraft och höja produktiviteten.

Mätlösningar

Oavsett hur komplext ditt mätuppdrag är, så kan du hitta en lösning i vår stora och varierade portfölj av produkter för positionering och visualisering – produkter som
snabbt ökar både produktivitet och effektivitet.
Oavsett hur komplext ditt mätuppdrag är, så kan du hitta en lösning i vår stora och varierade portfölj av produkter för positionering och visualisering – produkter som
snabbt ökar både produktivitet och effektivitet.

Höj din kompetens

Stärk din kompetens för att bli mer effektiv och öppna upp för nya affärsmöjligheter. Ta tillvara på företagets potential och erbjud bättre, snabbare och mer specialiserade tjänster.
Stärk din kompetens för att bli mer effektiv och öppna upp för nya affärsmöjligheter. Ta tillvara på företagets potential och erbjud bättre, snabbare och mer specialiserade tjänster.