Spodarki

Spodarka idealna do Twoich pomiarów

Spodarki

Stabilność statywu jest istotnym czynnikiem wpływającym na dokładność pomiaru. Podobnie jest w przypadku spodarek. Sztywność skrętna, jedno z najważniejszych kryteriów jakie musi spełniać spodarka, jest sprawdzana na każdym etapie produkcji. Śruby nastawcze niewymagające konserwacji zastosowane w spodarkach Leica Geosystems sprawiają, że ustawienie instrumentu przebiega szybko i płynnie, nawet po latach użytkowania. Precyzyjne ustawienie płyty sprężynującej względem płyty bazowej instrumentu zapewnia bardzo dokładne centrowanie wymuszone. Solidna konstrukcja pionownika optycznego eliminuje konieczność jego rektyfikacji podczas całego okresu użytkowania spodarki. Jego konstrukcja sprawia, że może być używany w ekstremalnych warunkach środowiskowych — w wysokiej temperaturze, zapyleniu i wilgoci.

Sztywność skrętna oryginalnego instrumentu
Dokładność, z jaką spodarka powraca do swojego wyjściowego kształtu po zatrzymaniu instrumentu nazywana jest sztywnością skrętną lub histerezą. Histereza to przemieszczenie płyty sprężynującej względem płyty bazowej, której powodem jest obrót tachimetru. Histereza ma bezpośredni wpływ na dokładność kątową instrumentu – jeśli chcesz mierzyć dokładnie, wybierz oryginalną spodarkę Leica Geosystems. Optymalizacja wpływu histerezy na dokładność pomiaru jest skomplikowana i wymaga najwyższej precyzji wykonania instrumentu: przemieszczenie płyty bazowej względem płyty sprężynującej rzędu 0,3 μm odpowiada błędowi pomiaru kąta 1”. Przede wszystkim instrumenty wyposażone w serwomotory, mogące szybko obracać się i gwałtownie zatrzymywać, potrzebują spodarek zapewniających wysoką sztywność skrętną.

Idealna spodarka do Twoich zastosowań
Wszystkie oryginalne spodarki są zgodne z surowymi specyfikacjami i standardami jakości Leica Geosystems. Wybierz spodarkę, która spełni Twoje potrzeby w zakresie dokładności pomiaru.

Professional 5000: Maksymalna histereza wynosi 1" (3 cc) lub mniej
Professional 3000: Maksymalna histereza wynosi 3" (10 cc)
Professional 1000: Maksymalna histereza wynosi 5" (15 cc)

GDF321 GDF322

Histereza spodarek z serii Professional 5000 nie przekracza 1" (3cc). Śruby nastawcze nie wymagają konserwacji, zapewniają szybkie i płynne ustawienie instrumentu, nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach środowiskowych. Spodarki z tej serii są zalecane do wszystkich prac, gdzie wymagana jest dokładność pomiaru wyższa niż 3". Dzięki zminimalizowaniu zjawiska histerezy seria ta jest polecana do pracy z instrumentami wyposażonymi w serwomotory.

GDF311 GDF312

Histereza spodarek z serii Professional 3000 wynosi maksymalnie 3" (10cc). Śruby nastawcze nie wymagają konserwacji i mają większą średnicę. Takie rozwiązanie umożliwia dokładne ustawienie instrumentu nawet, gdy pracujesz w rękawiczkach. Spodarki te są polecane do pracy z tachimetrami bez serwomotorów mierzącymi kąty z dokładnością od 5" do 7" oraz do ustawiania anten GNSS i tarcz celowniczych na punktach osnowy.

GDF301 GDF302

Histereza spodarek z serii Professional 1000 wynosi maksymalnie 5" (15cc). Spodarki z serii GDF101 i GDF102 charakteryzują się niską ceną, zalecane są do pracy w normalnych warunkach środowiskowych. Spodarki te są polecane do pracy z tachimetrami bez serwomotorów mierzącymi kąty z dokładnością około 7" oraz do montażu jednoczęstotliwościowych anten GNSS.

Więcej szczegółowych informacji zawiera nasz Katalog akcesoriów

Przejrzysty wybór

Leica Geosystems oferuje oryginalne akcesoria w trzech seriach dla różnych wymagań. Professional 5000, Professional 300 i Professional 1000
Leica Geosystems oferuje oryginalne akcesoria w trzech seriach dla różnych wymagań. Professional 5000, Professional 300 i Professional 1000

Jakość

Aby być precyzyjnym: liczy się każdy szczegół
Aby być precyzyjnym: liczy się każdy szczegół

Kontakt z Leica Geosystems w Polsce

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.