Spodarki

Spodarka idealna do Twoich pomiarów

Spodarki

Stabilność statywu jest istotnym czynnikiem wpływającym na dokładność pomiaru. Podobnie jest w przypadku spodarek. Sztywność skrętna, jedno z najważniejszych kryteriów jakie musi spełniać spodarka, jest sprawdzana na każdym etapie produkcji. Śruby nastawcze niewymagające konserwacji zastosowane w spodarkach Leica Geosystems sprawiają, że ustawienie instrumentu przebiega szybko i płynnie, nawet po latach użytkowania. Precyzyjne ustawienie płyty sprężynującej względem płyty bazowej instrumentu zapewnia bardzo dokładne centrowanie wymuszone. Solidna konstrukcja pionownika optycznego eliminuje konieczność jego rektyfikacji podczas całego okresu użytkowania spodarki. Konstrukcja spodarki sprawia, że może ona być używana w ekstremalnych warunkach środowiskowych – w wysokiej temperaturze, zapyleniu i wilgoci.

Sztywność skrętna oryginalnej spodarki
Dokładność, z jaką spodarka powraca do swojego wyjściowego kształtu po zatrzymaniu instrumentu nazywana jest sztywnością skrętną, lub histerezą. Histereza to przemieszczenie płyty sprężynującej względem płyty bazowej, której powodem jest obrót tachimetru. Histereza ma bezpośredni wpływ na dokładność kątową instrumentu – jeśli chcesz mierzyć dokładnie, wybierz oryginalną spodarkę Leica Geosystems. Optymalizacja wpływu histerezy na dokładność pomiaru jest skomplikowana i wymaga najwyższej precyzji wykonania instrumentu: przemieszczenie płyty bazowej względem płyty sprężynującej rzędu 0,3μm odpowiada błędowi pomiaru kąta 1”. Przede wszystkim instrumenty wyposażone w serwomotory, mogące szybko obracać się i gwałtownie zatrzymywać, potrzebują spodarek zapewniających wysoką sztywność skrętną.

Idealna spodarka do twojej aplikacji
Wszystkie oryginalne spodarki spełniają rygorystyczne specyfikacje i standardy jakości Leica Geosystems. Twój wybór powinien być dokonany zgodnie z indywidualnymi wymaganiami dokładności.

Professional 5000: Maksymalna histereza 1” (0,3 cc) lub lepsza
Professional 3000: Maksymalna histereza 3" (1.0 cc)
Professional 1000: Maksymalna histereza 5" (1.5 cc)

GDF321 GDF322

Histereza spodarek z serii Professional 5000 jest gwarantowana maksymalnie do 1” (0,3 cc) lub lepiej. Śruby nastawcze są bezobsługowe i zapewniają płynny i swobodny ruch nawet w najtrudniejszych warunkach środowiskowych. Spodarki z tej serii są zalecane do wszystkich zadań wymagających pomiarów kąta poniżej 3”. Ze względu na minimalną histerezę zalecamy stosowanie serii Professional 5000 dla wszystkich instrumentów zmotoryzowanych.

GDF311 GDF312

Histereza spodarek z serii Professional 3000 wynosi maksymalnie 3” (1,0 cc). Śruby nastawcze są bezobsługowe i mają większą średnicę. Pozwala to na precyzyjną regulację, nawet podczas noszenia rękawic roboczych w trudnych warunkach środowiskowych. Te spodarki są odpowiednie dla tachimetrów manualnych z dokładnością kątową od 5" do 7", a także do montażu anten GNSS i pomiaru punktów osnowy.

GDF301 GDF302

Histereza spodarek serii Professional 1000 wynosi maksymalnie 5 ”(1,5 cc). GDF101 i GDF102 to ekonomiczne spodarki, które sprawdzają się w normalnych warunkach środowiskowych. Te spodarki są odpowiednie dla tachimetrów manualnych z dokładnością kątową 7” i jednoczęstotliwościowymi stacjami antenowymi GNSS.

Aby uzyskać więcej informacji, przejrzyj nasz katalog akcesoriów

Przejrzysty wybór

Leica Geosystems oferuje oryginalne akcesoria w trzech seriach dla różnych wymagań. Professional 5000, Professional 300 i Professional 1000

Jakość

Aby być precyzyjnym: liczy się każdy szczegół

Skontaktuj się z Leica Geosystems

Znajdź swój kontakt z działem sprzedaży, wsparcia lub serwisem technicznym Leica Geosystems.