Zrozumienie GPR

Zlokalizowanie instalacji podziemnych bez naruszania terenu może być bólem głowy, szczególnie w trudnych warunkach. Wykonywanie przekopów i próbnych wykopów może być nieefektywne i kosztowne, a przestarzałe mapy uzbrojenia zwiększają problem i mogą powodować problemy z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Wyszukiwanie instalacji podziemnych jest teraz znacznie prostsze dzięki rozwiązaniu Leica DSX do wykrywania instalacji podziemnych. W odróżnieniu od innych systemów do pomiarów georadarowych, Leica DSX maksymalizuje wydajność pracy dzięki najnowocześniejszemu oprogramowaniu, które automatyzuje analizę danych i tworzy trójwymiarową mapę użytkową w terenie.

Przekaż swoje dane kontaktowe, aby się z Tobą skontaktować i dowiedz się więcej o tym, jak łatwo i przejrzyście odkrywać instalacje podziemne za pomocą naszego przenośnego sprzętu i intuicyjnego oprogramowania.

Dowiedz się więcej o GPR, pobierając białą księgę "GPR Explained".

 

 

 

Przedstawiamy rozwiązanie do detekcji instalacji podziemnych Leica DSX.