Zasady wykrywania instalacji podziemnych

Zasady wykrywania instalacji podziemnych

 
Podjęcie jakichkolwiek działań związanych z wykopywaniem nieuchronnie narazi pracowników budowy na przebywanie tuż obok instalacji podziemnych (energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, wodnych). Zawsze należy wiedzieć, jakie jest dokładne położenie wszystkich podziemnych instalacji, przed i w trakcie procesu wykopywania.  Aby uchronić się przed kolizją z instalacjami podziemnymi, warto użyć wykrywacza przewodów, by sprawdzić ich ewentualną obecność i odległość od nich.

Gdy przez przewód przebiega prąd zmienny (AC), wytwarza pole elektromagnetyczne. I nie tylko - zmiana kierunku przepływu prądu między biegunami dodatnim i ujemnym tworzy częstotliwości wyrażane w hercach (Hz). Pole elektromagnetyczne generowane przez prąd AC można znaleźć za pomocą wykrywacza przewodów.
 

Przykłady wdrożeń

Przeczytaj, jak klienci z całego świata wdrażają nasze różnorodne rozwiązania, by kształtować inteligentne zmiany.
Przeczytaj, jak klienci z całego świata wdrażają nasze różnorodne rozwiązania, by kształtować inteligentne zmiany.

Skontaktuj się z Leica Geosystems

Znajdź swój kontakt z działem sprzedaży, wsparcia lub serwisem technicznym Leica Geosystems.
Znajdź swój kontakt z działem sprzedaży, wsparcia lub serwisem technicznym Leica Geosystems.