Prinsipper ved deteksjon av nedgravde rør og kabler

Prinsipper ved deteksjon av nedgravde rør og kabler

 
Alt gravearbeid kan føre til at anleggsarbeidere kommer i nærheten av nedgravde kabler og rør (strøm, gass, telekommunikasjon, vann). Derfor bør man alltid forsøke å finne den nøyaktige plasseringen til alle nedgravde rør og kabler før gravearbeidet påbegynnes.  En kabelsøker brukes til å registrere nærvær av nedgravde rør og kabler for å sørge for at man unngår rør- og kabelbrudd.

Når en vekselstrøm (AC) beveger seg langs en kabel, genereres et elektromagnetisk felt. Vekselstrømmen genererer ikke bare et magnetfelt, men svingningene mellom positiv og negativ danner en frekvens som kalles Hertz (Hz). Det elektromagnetiske feltet som genereres av en vekselstrøm kan registreres med en kabelsøker.
 

Eksempelstudier

Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.
Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.

Kontakt Leica Geosystems

Finn din lokale kontakt i salg, support og teknisk support
Finn din lokale kontakt i salg, support og teknisk support