Jak sprawdzić, czy geodeci trzymają tyczkę w pionie za pomocą Leica GS18 T

Nowa funkcja „Zapisz tylko wychylenie”

Jako kierownik pomiarów możesz rozpoznać problem - poproś swoje zespoły, aby podczas mierzenia i tyczenia członkowie zespołów upewniali się, że tyczka jest ustawiona pionowo. Kiedy jednak wracają z terenu, nie ma sposobu, aby dowiedzieć się, czy tyczka rzeczywiście była trzymana pionowo. Do teraz. Korzystając z oprogramowania Leica Captivate z odbiornikiem Leica GS18 T GNSS, można teraz sprawdzić, czy zespoły pomiarowe trzymały tyczkę pionowo.

Nowa funkcja „Zapisz tylko wychylenie”

Do tej pory zawsze tłumaczyliśmy, że GS18 T jest najszybszym odbiornikiem ruchomym GNSS, ponieważ tyczka nie musi już być trzymana pionowo dzięki pomiarom z kompensacją wychylenia. Jest to nadal prawdą i prawdopodobnie jest głównym sposobem pracy z GS18 T. Jednak podczas realizacji niektórych projektów pomiary z kompensacją wychylenia są niedozwolone ze względu na wymogi prawne. Nawet podczas realizacji tych projektów, kiedy tyczka musi być trzymana pionowo, GS18 T nadal jest właściwym narzędziem - może służyć do udowodnienia, że tyczka była trzymana pionowo.

W Captivate v3.50 wprowadzono nowe ustawienie o nazwie „Zapisz tylko wychylenie”. Gdy to ustawienie jest aktywne, kompensacja wychylenia nie jest stosowana do pomiarów - tyczkę należy trzymać pionowo. Jednak gdy zapisywany jest punkt, wartości wychylenia są zapisywane razem ze współrzędnymi punktu.

Poniższy film pokazuje, jak aktywować ustawienie. Po wychyleniu tyczki, nadal będą obliczane wartości wychylenia. Następnie mierzymy kilka punktów z tyczką trzymaną pionowo. Zmierzone punkty, w tym wartości wychylenia, są następnie importowane do Leica Infinity , gdzie można zobaczyć wartości wychylenia. Pomiary można analizować - w tym sortować punkty według wartości wychylenia.


Film 1: Leica GS18 T i funkcja „Zapisz tylko wychylenie”

Ile błędów można popełnić z powodu niepionowości tyczki?

Podczas pomiarów punktów za pomocą odbiornika GNSS RTK w sposób konwencjonalny, odbiornik musi być trzymany pionowo tak, aby koniec tyczki znajdował się pionowo pod środkiem anteny (punkt odniesienia anteny - ARP) - patrz rysunek 1. Nie trzymanie tyczki w pionie spowoduje błąd we współrzędnych mierzonego punktu. Im większe wychylenie, tym większy błąd.

Podczas pomiaru punktów w sposób konwencjonalny, geodeta zawsze stara się trzymać tyczkę tak pionowo, jak to możliwe, obserwując libellę przymocowaną do tyczki. Większość libelli przymocowanych do tyczki oferuje dokładność 20'. Oznacza to, że nawet uważnie obserwując libellę, łatwo jest wychylić tyczkę o 20 '. 2-metrowa tyczka wychylona o 20' powoduje 1-centymetrowy błąd w obliczonych współrzędnych terenowych.

Ponadto, ponieważ nie jest łatwo utrzymać tyczkę w pionie, nieruchomo i jednocześnie mierzyć punkt, wielu użytkowników będzie prowadzić pomiar przez więcej niż 1 epokę (powiedzmy 5 epok). W tym czasie, każdy ruch tyczki zostanie uśredniony.

Błąd pomiaru spowodowany niedokładnie spoziomowaną tyczką
Rysunek 1: Błąd pomiaru spowodowany niedokładnie spoziomowaną tyczką

Jaka wartość wychylenia jest zapisywana z punktem?

Jeśli punkt jest mierzony w jednej epoce, to wartość wychylenia zapisywana wraz z tym punktem jest wartością wychylenia w tej epoce. Jeśli punkt jest mierzony przez więcej niż jedną epokę, wówczas wraz z punktem zapisywana jest największa wartość wychylenia w epokach, w których mierzono punkt.

Pamiętaj o regularnej kalibracji libelli zamontowanej na tyczce

Oczywiście, nawet jeśli geodeta obserwuje libellę i ostrożnie trzyma tyczkę tak, aby pęcherzyk był wyśrodkowany, nie ma to sensu, jeśli libella nie jest skalibrowana. Jest to proste zadanie i zalecamy kalibrację libelli na tyczkach raz w miesiącu lub częściej, jeśli tyczka zostanie upuszczona.

Ponadto GS18 T można oczywiście wykorzystać do sprawdzenia kalibracji libelli. Umieść tyczkę w podpórce, trzymaj tyczkę pionowo, obserwując libellę i obserwuj wartości wychylenia w oknie Aktualna pozycja GS.

Kontrola wiarygodności libelli w odniesieniu do tyczki, niedokładna libella względem tyczki
Rysunek 2: Kontrola wiarygodności libelli w odniesieniu do tyczki, niedokładna libella względem tyczki

Zamów demonstrację, jeśli chcesz wypróbować nową funkcję "Zapisz tylko wychylenie"

Ten blog powinien dać Ci ogólną wiedzę o funkcji „Zapisz tylko wychylenie” dostępną w Leica Captivate i GS18 T. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Leica Geosystems - z przyjemnością Ci pomoże.

Metka Majeric

Metka Majeric
Inżynier produktu w Leica Geosystems

Leica GS18 T

Przedstawiamy najszybszy na świecie odbiornik GNSS RTK z prawdziwą kompensacją nachylenia - odporny na zakłócenia magnetyczne i niewymagający kalibracji.
Przedstawiamy najszybszy na świecie odbiornik GNSS RTK z prawdziwą kompensacją nachylenia - odporny na zakłócenia magnetyczne i niewymagający kalibracji.

Przykłady wdrożeń

Przeczytaj, jak klienci z całego świata wdrażają nasze różnorodne rozwiązania, by kształtować inteligentne zmiany.
Przeczytaj, jak klienci z całego świata wdrażają nasze różnorodne rozwiązania, by kształtować inteligentne zmiany.

Kontakt z Leica Geosystems w Polsce

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.