Jak działa? Co sprawia, że jest inny?

Najszybszy na świecie i najłatwiejszy w obsłudze odbiornik GNSS RTK.

Leica GS18 T

GS18 T pozwala mierzyć oraz tyczyć punkt szybciej i wygodniej niż kiedykolwiek wcześniej. Pracując z GS18 T nie musisz trzymać tyczki w pionie podczas prowadzenia pomiarów lub tyczenia. Możesz dosłownie zapomnieć o libelli (#ForgetTheBubble). Poniższywywiad z Inżynierem ds. wdrożeń nowych produktów w Leica Geosystems Paul`em Dainty daje lepszy pogląd na sposób korzystania z nowego odbiornika Leica GS18 T i jego działanie.

Co wyróżnia GS18 T? Jak działa?

Leica GS18 Tróżni się od każdego innego produktu dostępnego na rynku, ponieważ nie wykorzystuje magnetometru, który koryguje wychylenie tyczki podczas każdego pomiaru. Na magnetometr mają wpływ metalowe obiekty, takie jak pojazdy, żelazne ogrodzenia, a nawet żelbet, które często znajdują się na placach budowy. Aby dokładnie i niezawodne obliczyć wartości wychylenia, Leica Geosystems opracowała nową, wydajną i lekką inercyjną jednostkę pomiarową (IMU) wbudowaną w antenę GNSS. Kompensacja wychylenia w czasie rzeczywistym łączy dane z odbiornika GNSS z wartościami wychylenia i kierunku wychylenia pochodzącymi z IMU. Inaczej niż w przypadku odbiorników GNSS opartych na magnetometrach, kompensacja wychylenia dostępna w GS18 T nie wymaga kalibracji i jest odporna na zakłócenia wywoływane przez obiekty metalowe.

A co z wydajnością pomiaru w trudnych warunkach, takich jak zabudowania miejskie lub gęste lasy?

Podobnie jak Leica Viva GS16, odbiornik Leica GS18 T to instrument z funkcją samoczynnej nauki charakteryzujący się wysoką wydajnością. Ten adaptacyjny silnik pomiarowy z technologią RTKplus pozwala inżynierom na budowach najdokładniej wyznaczyć pozycję dzięki automatycznemu doborowi optymalnej kombinacji sygnałów. Ponadto GS18T jest dobrze przygotowany na przyszłość. Dzięki 555 kanałom jest w stanie śledzić wszystkie sygnały z głównych konstelacji GNSS na całym świecie, takich jak Glonass, Galileo, BeiDou lub QZSS (więcej szczegółów można znaleźć w danych technicznych GS18 T).

Jak dokładne są pomiary wykonywane z kompensacją wychylenia?

Dokładność zależy od wielu czynników. Istnieje dokładność wyznaczania pozycji GNSS. Jeśli przyjrzymy się określonemu rozwiązaniu RTK, jest ono takie samo jak w przypadku odbiornika GS16 - zwykle 8 mm + 1 ppm (długość jednej linii bazowej) Hz oraz 15 mm + 1 ppm (długość jednej linii bazowej) V. Dokładność pomiaru wychylenia jest podzielona między dokładność wychylenia i dokładność kierunku wychylenia. Dokładność wychylenia będzie zazwyczaj lepsza niż 0°12'00", a dokładność kierunku wychylenia będzie zwykle lepsza niż 1°00'00". Oznacza to, że w przypadku tyczki o długości ponad 1,8-metra, ogólna dokładność wychylenia będzie zazwyczaj lepsza niż 20 mm na grocie tyczki przy kącie wychylenia 30°. Ta dokładność jest porównywalna i przez większość czasu lepsza niż przy użyciu konwencjonalnej tyczki GNSS z libellą o rozdzielczości 20' służącej do pionowego ustawienia tyczki.

Jeśli tyczka jest wychylona o więcej niż 30°, to dokładność pomiaru wychylonego zmniejsza się z dwóch powodów:

  1. Dokładność określania wychylenia zmniejsza się wraz z jego wzrostem i wpływ dokładności określenia kierunku wychylenia ma większe znaczenie
  2. Wraz ze wzrostem kąta nachylenia, antena zaczyna tracić niektóre sygnały satelitarne, co przyczynia się do zmniejszenia dokładności obliczenia pozycji GNSS.

W każdym przypadku, wskaźnik dokładności pozycji w oprogramowaniu Leica Captivate informuje o łącznej dokładności pozycji GNSS i dokładności wychylenia, reprezentując rzeczywistą dokładność grota tyczki.

Leica GS18 T

Dokładność grota tyczki wynosi 0,0175 m - wyświetlona w oprogramowaniu Leica Captivate v3.0 na ekranie kontrolera.

Czy tyczenie działa również z wychyloną tyczką?

Tak, kompensacja wychylenia może być wykorzystywana w każdej aplikacji Captivate, która umożliwia pomiary, co oznacza, że tyczenie jest również znacznie szybsze i wygodniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Podczas tyczenia z użyciem konwencjonalnego odbiornika GNSS, należy wykonać kilka różnych czynności jednocześnie:

  • Patrzeć i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
  • Orientować, przemieszczać tyczkę zgodnie z instrukcjami
  • Trzymać tyczkę w pionie.

Trzymanie tyczki w pionie nie jest już konieczne. Dzięki odbiornikowi GS18 T i oprogramowaniu Captivate v3.0, tyczenie zostało bardzo uproszczone i jest całkowicie nowym doświadczeniem. Wykorzystując informacje o wychyleniu tyczki i kierunku odbiornika, intuicyjne instrukcje dotyczące tyczenia w 3D znacząco ułatwiają dotarcie do tyczonego punktu.

Leica GS18 T

Tyczenie zostało znacząco uproszczone: Dzięki wydajnej i intuicyjnej aplikacji Widok 3D, nawigacja do punktu jest łatwiejsza.

Co Leica Geosystems ma na myśli mówiąc "Mierz trudno dostępne punkty, których nie można było zmierzyć wcześniej"?

W przypadku konwencjonalnego odbiornika ruchomego GNSS, punkty takie jak narożniki budynków, ściany, ogrodzenia, latarnie lub punkty pod przeszkodami - np. samochodami, nie mogą być bezpośrednio mierzone, gdy tyczka musi być trzymana w pionie. Aby na przykład zmierzyć narożnik budynku, musisz zmierzyć punkt znajdujący się w pobliżu i zastosować przesunięcie do tego punktu lub zmierzyć ten punkt za pomocą alternatywnej metody, np. korzystając z tachimetru - obie opcje wymagają czasu, co zmniejsza wydajność pracy. W przypadku GS18 T, narożnik budynku można zmierzyć bezpośrednio, ponieważ tyczka może zostać wychylona, a grot tyczki można łatwo i szybko umieścić w rogu. To samo dotyczy wszystkich innych trudno dostępnych obiektów. GS18 T sprawia, że pomiary są łatwiejsze i szybsze niż kiedykolwiek wcześniej.

W celu lepszego zrozumienia, polecam obejrzeć film instruktażowy na temat GS18 T:

Czy dokładność pomiaru nie zostanie pogorszona w przypadku pomiarów prowadzonych obok budynków?

To bardzo dobre pytanie, które zadawali ludzie. Podczas pomiarów w pobliżu budynków, wartość wielodrożności prawdopodobnie wzrośnie, a część nieba zostanie zasłonięta przez budynki, zmniejszając ilość widocznych satelitów. To powoduje, że warunki pomiaru GNSS stają się gorsze. Odbiornik GS18 T z technologią RTKplus został wyposażony w funkcję samoczynnej nauki, co oznacza, że odbiornik automatycznie wykorzystuje najlepsze sygnały i tłumi wielodrożności, aby obliczyć swoją pozycję. Dopóki odbiornik będzie w stanie śledzić wystarczającą ilość satelitów, obliczona zostanie pozycja RTK i wyświetlona zostanie dokładność pozycji GNSS. Mimo że dokładność nie jest tak dobra, jak przy pomiarach z pełnym widokiem nieba, możesz zaufać wyświetlanej dokładności położenia GNSS, ponieważ zawsze będziesz wiedzieć, z jaką dokładnością punkt jest mierzony.

Gdzie można przetestować nowy odbiornik Leica GS18 T?

Skontaktuj się ze swoim dystrybutorem Leica Geosystems i zamów pokaz sprzętu.

Paul Dainty

Paul Dainty
Inżynier aplikacji w Leica Geosystems

Immune to magnetic disturbances and calibration-free – no need to level
Immune to magnetic disturbances and calibration-free – no need to level

Studium przypadku

Dowiedz się jak klienci z całego świata wykorzystują nasze różnorodne rozwiązania, aby kształtować świat.
Dowiedz się jak klienci z całego świata wykorzystują nasze różnorodne rozwiązania, aby kształtować świat.

Kontakt z Leica Geosystems

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.