Oprogramowanie Bernese GNSS

Oprogramowanie do dokładnego post-processingu GNSS

Oprogramowanie Bernese GPS

Oprogramowanie Bernese GNSS jest naukowym, wydajnym, bardzo dokładnym i elastycznym pakietem oprogramowania do przetwarzania obserwacji GNSS z wielu konstelacji, które zostało zaprojektowane na Instytucie Astronomicznym Uniwersytetu w Bernie (AIUB).

Leica Geosystems jest wyłącznym dystrybutorem oprogramowania BERNESE do zastosowań komercyjnych w dziedzinie Geomatyki. Licencje na badania naukowe są dostarczane bezpośrednio przez AIUB.

Oprogramowanie jest używane przez CODE (Centrum Obliczania Orbit w Europie) w zakresie realizacji międzynarodowych (IGS) i europejskich (EUREF / EPN) zadań. Oprogramowanie jest stale rozwijane i ulepszane.

Oprogramowanie Bernese GNSS idealnie nadaję się dla:

 • Naukowców prowadzących badania w zakresie geodezji, meteorologii i geologii
 • Badań naukowych
 • Agencji odpowiedzialnych za wykonywanie precyzyjnych pomiarów GNSS
 • Agencji odpowiedzialnych za utrzymanie sieci stałych odbiorników GNSS
 • Użytkowników komercyjnych realizujących skomplikowane pomiary, którzy wymagają wysokiej dokładności, wiarygodności i wysokiej wydajności

Precyzyjne przetwarzanie danych
Dzięki oprogramowaniu Bernese można przetwarzać wszystkie najważniejsze obserwacje zarejestrowane przez precyzyjne odbiorniki geodezyjne (tj. dane kodowe i fazowe na obu falach nośnych). Zarówno statyczne jak i kinematyczne, uwzględniają różnice kodu dla satelitów i odbiorników w zastosowaniach wymagających obserwacji kodowych.

Dane jedno i dwuczęstotliwościowe mogą być przetwarzane na tym samym etapie. Wykorzystanie modeli jonosferycznych minimalizuje wpływ opóźnienia jonosferycznego na współrzędne stacji i inne parametry. Oszczędzaj czas i pracę przetwarzając i łącząc danych z różnych typów odbiorników na tym samym etapie opracowania danych (z uwzględnieniem różnic centrum fazowego anteny dla konkretnego odbiornika).

Zaprojektowany na nowo, moduł Bernese do przetwarzania danych, umożliwia dopasowanie automatycznych sekwencji przetwarzania danych. Przykłady przetwarzanych danych:

 • Precyzyjny pomiar współrzędnych punktu (PPP)
 • Obliczanie linii bazowych
 • Obliczanie sieci (RINEX-do-SINEX)
 • Oszacowanie zegara.

Modelowanie liniowe do dokładnego powielania
Spełniając najwyższe wymagania dokładnościowe, Bernese modeluje ruchy stacji celem oszacowania przemieszczenia płyt tektonicznych, pływów oceanicznych. Ponadto, modelowanie w oprogramowaniu Bernese uwzględnia wszystkie parametry zależne od czasu korzystając z liniowego, ciągłego i precyzyjnego odwzorowania, w szczególności dla opóźnienia troposerycznego i parametrów gradientu, parametrów orientacji ziemskiej i globalnych modeli jonosfery.

Możesz zastosować i oszacować wzorce faz anteny dla odbiornika i anten satelitarnych. To jednoczesne rozwiązanie może być stosowane w przypadku wielu różnych typów parametrów. Programy szacowania parametrów mogą być wykorzystane podczas obliczania:

 • Linii bazowej
 • Sesji
 • Kampanii
 • Wielu kampanii.

Można opracować wiele różnych złożonych rozwiązań (np. coroczne obliczanie współrzędnych i ERP) przy użyciu (na przykład codziennie) równań normalnych, bez ponownego przetwarzania obserwacji.

Obsługa wszystkich formatów danych
Dzięki oprogramowaniu Bernese można w pełni połączyć przetwarzanie danych z odbiorników GPS, GLONASS oraz GPS / GLONASS. Możesz także przetwarzać obserwacje SLR dla sygnałów GNSS. Bernese obsługuje międzynarodowe formaty danych:

 • RINEX z rozszerzeniem LEO
 • SP3c
 • SINEX
 • IONEX
 • Zegar RINEX
 • SINEX troposferyczny
 • ANTEX
 • IERS ERP

Użytkownicy mogą łatwo nawigować w oprogramowaniu dzięki nowemu interfejsowi użytkownika dla Windows, czytelnym oknom wprowadzania danych i strukturze programu.  Dla najbardziej zaawansowanych użytkowników oferujemy ponad 600 stron dokumentacji drukowanej, rozszerzoną pomoc online w formacie html oraz wsparcie techniczne przez programistów.

Przykłady wdrożeń

Przeczytaj, jak klienci z całego świata wdrażają nasze różnorodne rozwiązania, by kształtować inteligentne zmiany.
Przeczytaj, jak klienci z całego świata wdrażają nasze różnorodne rozwiązania, by kształtować inteligentne zmiany.

Kontakt z Leica Geosystems w Polsce

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.