Leica MC1

Oprogramowanie do sterowania maszyn w 3D na Twoim placu budowy

MC1

W celu wsparcia cyfryzacji branży budownictwa ciężkiego, Leica Geosystems oferuje rewolucyjne oprogramowanie dla wszystkich rozwiązań do sterowania maszyn. Leica MC1 to jednolita platforma rozwiązań programowych do sterowania i automatyzacji pracy wszystkich ciężkich maszyn budowlanych.

Porównując model projektowy z faktycznym położeniem ostrza lemiesza lub krawędzią łyżki, oprogramowanie MC1 sterujące maszyną pomaga operatorowi ustawić maszynę tak, aby zrealizować założenia projektowe. Oprogramowanie MC1 automatycznie kontroluje pozycję ostrza lemiesza, zwiększając wydajność pracy na placach budowy.

Oprogramowanie Leica MC1 jest obsługiwane przez wytrzymałą platformę sprzętową - panel Leica MCP80 i stację dokującą MDS, zapewniającą wymienność panelu między maszynami na placu budowy. Nowa platforma MC1 jest w pełni zintegrowana z obiegiem pracy na budowie, wspieranym przez platformę działającą w chmurze Leica ConXumożliwiającą wydajniejsze zarządzanie projektami budownictwa ciężkiego.


Usprawniona obsługa danych


Oprogramowanie MC1 upraszcza obsługę danych projektowych i obsługuje wszystkie standardowe typy danych projektowych, umożliwiając elastyczny przepływ w terenie. Wszystkie maszyny na placu budowy, a także rozwiązanie terenowe Leica Geosystems iCON site, wykorzystują teraz tą samą strukturę danych projektowych, co oznacza, że nie jest wymagana żadna konwersja danych. Ponadto zapewniony jest płynny transfer danych między maszynami, jednostkami znajdującymi się w terenie i w biurze.

Obniżenie kosztów, zwiększenie wydajności


Spójność projektu oprogramowania we wszystkich aplikacjach sterujących ciężkimi maszynami zmniejsza wysiłek szkoleniowy naszych klientów i optymalizuje ich krzywą uczenia się. Ta sama platforma oprogramowania może być używana z różnymi konfiguracjami czujników, co poprawia skalowalność i szkolenia. Ponadto instalatorzy korzystają z uproszczonych procesów instalacji i serwisu.

Uproszczony proces pracy


Wykonuj pracę szybciej i dokładniej dzięki intuicyjnemu i łatwemu w obsłudze interfejsowi użytkownika. Pracuj wydajniej dzięki funkcji rejestrowania powierzchni MC1 dla koparek, spycharek, równiarek, walców i ratraków. Rejestr powierzchni wyświetla na żywo kolorową mapę cieplną, aby wskazać krawędź narzędzia i docelową odległość wysokości. Dzięki funkcji Modeli Modyfikowanych operator maszyny może na żywo śledzić postęp prac na ekranie roboczym MC1. Inteligentny system licencjonowania ułatwia dodawanie kolejnych rozwiązań, zapewniając użytkownikom pełną elastyczność w zakresie sterowania maszynami.

Zwiększenie świadomości bezpieczeństwa


PA80 integruje unikalne rozwiązanie ostrzegania z oprogramowaniem sterującym maszyny MC1, aby zwiększyć świadomość pracowników i pomóc w zapobieganiu wypadkom na miejscu. Operator maszyny otrzymuje wizualne i dźwiękowe ostrzeżenia bezpośrednio na wyświetlaczu w kabinie. Piesi ze znacznikiem PA10 mogą uruchomić alarm antynapadowy, który powiadomi operatorów maszyn lub kierowców pojazdów z PA10 lub PA80 w zasięgu 50 m. Integracja z MC1 pozwala na mniejszą ilość sprzętu w kabinie i jeden punkt skupienia, co zwiększy przegląd placu budowy przez operatora.

Kontakt z działem Systemów Sterowania

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań w zakresie sterowania maszynami.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań w zakresie sterowania maszynami.
CutandFillWExcavators1

Leica ConX

Udostępnianie danych w czasie rzeczywistym dla całego projektu budowlanego.

Leica-Academy

Filmy instruktażowe z Akademii MC

Zrozumienie rozwiązań Leica Geosystems do sterowania maszynami - jak zacząć i stać się bardziej efektywnym w ich użyciu.

MCP80

Panel sterowania maszyną

Panel do sterowania maszyn w 3D i stacja dokująca

Kontakt z Leica Geosystems

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.