Leica iCON office — oprogramowanie do przygotowywania danych

Najlepsze oprogramowanie do przygotowywania danych dla plac budowy

Leica iCON office

Skuteczna kontrola danych w terenie w celu sprawdzenia powierzchni, pomiarów, tyczenia lub korzystania z systemów sterowania maszyną. Pomyślne wykonanie tych zadań zależy od zapewnienia integralności stosowanych danych projektowych. Oprogramowanie do przygotowania danych Leica iCON office umożliwia kompletne przygotowanie danych, zestaw narzędzi do ich edycji i tworzenia raportów, spełniających wszystkie wymagania wykonawców.

iCON office mówi językiem Twoich danych projektowych
Od projektu do zastosowania w terenie, filozofia systemu Leica iCON office polega na wykorzystaniu najkrótszej możliwej drogi. Dzięki bliskiej współpracy z lokalnymi i międzynarodowymi firmami projektującymi oprogramowanie, Leica Geosystems opracowała oprogramowanie zdolne do importu i eksportu danych w formatach, które stały się standardem w branży, a także w formatach wykorzystywanych tylko w określonych regionach. Te formaty to m.in.:

 • AutoCAD DWG
 • AutoCAD DXF
 • LandXML
 • MX / Moss
 • REB
 • Ispol


Korzyści:

Dzięki systemowi Leica iCON office używasz pojedynczej aplikacji obsługującej szeroki zakres formatów danych pochodzących z licznych niezależnych pakietów oprogramowania. Jedna aplikacja umożliwia wprowadzenie do projektu różnych źródeł danych i zapewnia pełną kontrolę przy zmianie danych projektowych na informacje konstrukcyjne.

 • Praca z różnymi modelami projektowymi
  W oprogramowaniu Leica iCON office można wykorzystać wiele różnych elementów projektowych, od prostych kilometraży dróg do bardziej złożonych osi drogowych, przekrojów poprzecznych lub warstw, a także cyfrowe modele terenu i mapy umieszczane w tle.
 • Kompatybilność z wieloma różnymi systemami sterowania maszyn
  Wysyłaj swoje dane projektowe do wszystkich maszyn i czujników, korzystając z jednego pakietu. Oprogramowanie obsługuje systemy sterowania maszyn i instrumenty pomiarowe produkowane przez Leica Geosystems oraz innych dostawców.
 • Szacowanie kosztów pracy przy wykorzystaniu analizy objętości
  Opcjonalny moduł Leica iCON office terrain umożliwia prowadzenie dokładnych obliczeń objętości między dwoma powierzchniami lub między powierzchnią a zadaną wysokością celem oszacowania kosztów prac ziemnych. Moduł ten oferuje pełną kontrolę modeli terenowych używanych do obliczeń wraz z granicami i liniami załamania. Moduł może być również używany do tworzenia profili terenu i przekrojów.
 • Szybkie i łatwe tworzenie raportów dotyczących kontroli jakości
  Leica iCON oferuje różne standardowe raporty dotyczące kontroli jakości. Na przykład naciskając jeden przycisk, można utworzyć raport kontroli statystycznej i tolerancji odchyłek od zaprojektowanej powierzchni.
 • Wizualizacja danych w Google Earth™
  Za pomocą systemu Leica iCON office można łatwo wizualizować dane placu budowy w aplikacji Google Earth™, wystarczy kliknąć i zobaczyć dane bezpośrednio w Google Earth™.
 • Oszczędność czasu i pieniędzy
  Pakiet Leica iCON office data preparation udostępnia łatwy w obsłudze interfejs, który ułatwia wdrożenie płynnej pracy z programem w bardzo krótkim czasie. Można skorzystać z pakietu samokształcenia dostarczanego wraz z oprogramowaniem lub z bezpłatnego rocznego wsparcia technicznego, które obejmuje licencja. Ponadto system Leica iCON office pracuje w sposób znany użytkownikom, wykorzystując silnik AutoCAD® do otwierania i edycji rysunków AutoCAD®.


Inwestuj w to, czego potrzebujesz
Leica iCON office łatwo rozbudować od podstawowej funkcjonalności do bardziej złożonego pakietu. Dostępne  są dodatkowe moduły, które pomogą Ci zrealizować codzienne prace w następujących obszarach:

 • Drogi
 • Model terenu
 • Kalkulacja objętości na podstawie przekrojów
 • Tunele
 • Chmury punktów
 • Wyrównanie sieci

Przedstawiamy HxGN SMART Build

Prosta, ale solidna platforma dla przemysłu budowlanego — zbudowana od postaw
Prosta, ale solidna platforma dla przemysłu budowlanego — zbudowana od postaw

Kontakt z Leica Geosystems w Polsce

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.