Digitalizacja otoczenia: Mapa przyszłości

Odkryj technologie, które torują drogę dla cyfrowej przyszłości

Raporty wskazują, że świat będzie musiał wydać 57 bilionów dolarów na infrastrukturę do 2030 roku, aby nadążyć za wzrostem globalnego PKB, dlatego branża budowlana musi przygotować się na zakłócenia i wykorzystać dzisiejszą technologię cyfrową, aby czerpać korzyści i zabezpieczyć się na przyszłość.

Duże projekty zazwyczaj kończą się o 20 procent później i są do 80 procent droższe niż planowano; przyjęcie nowych technologii może pomóc w zarządzaniu złożonymi projektami i zwalczaniu nieefektywności, które hamują wzrost i rentowność.

Cyfryzacja ma potencjał, aby umożliwić radykalne zmiany, od usprawnienia procesów roboczych i zapobiegania powielaniu pracy do dzielenia się danymi w czasie rzeczywistym, dzięki czemu projekty stają się bardziej opłacalne, a przedsiębiorstwa bardziej wydajne.

Pobierz PDF

 

 

Mapowanie mobilne 3D


Zrozumienie krajobrazu geologicznego, powykonawczych struktur lub poszczególnych aktywów jest łatwe do osiągnięcia dzięki mobilnemu mapowaniu 3D, które skraca czas, zwiększa bezpieczeństwo i oferuje 360-stopniową widoczność dla geodetów, wykonawców i zarządców aktywów.

Przygotuj się na przyszłość


Pomiary o wyższej rozdzielczości, od szybkiego mapowania cyfrowego do 5D BIM, współpraca cyfrowa, projekty bez papieru i zaawansowana analityka: oto trendy w technologii cyfrowej, które będą kształtować projekty budowlane przyszłości.

Chmura


Ostatnie badania przeprowadzone przez ICE wskazują, że 60 procent oszczędności kosztów można osiągnąć dzięki wprowadzeniu cyfrowych procesów przeglądu i zintegrowanych systemów, w porównaniu z metodami opartymi na papierze. Tradycyjne metody udostępniania danych mogą być nieskoordynowane i niedokładne; przejście na chmurę umożliwia lepszą współpracę i udostępnianie danych.

5D BIM


Przejście od projektowania przestrzennego 3D do modelowania informacji o budynku 5D (BIM) jest kolejnym ważnym wydarzeniem. Przy 75% pozytywnego zwrotu z inwestycji, coraz więcej projektów będzie wkrótce korzystać z czujników, urządzeń mobilnych, oprogramowania opartego na chmurze i innych technologii mapowania zintegrowanych z BIM.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach mobilnego mapowania? Skontaktuj się z naszym zespołem, aby uzyskać więcej informacji lub zamówić prezentację.

Przedstawiamy Leica ConX

Rozwiązanie z interfejsem sieciowym umożliwiające bezproblemową integrację, zarządzanie i analizę danych geodezyjnych i pracy systemów sterowania maszyn.