Pozyskiwanie danych o terenie

Leica Nova MS60

One instrument for all your surveying tasks, bringing sensor fusion to the next level.

Leica Pegasus:Two

Niezależne od samochodu rozwiązania do skanowania kinematycznego.

Systemy UAV

Inteligentne rozwiązanie do mapowania z powietrza na potrzeby geodezji i budownictwa.