Registrering av naturlig overflate

Leica Nova MS60

Verdens første selvlærende MultiStation justeres automatisk i forhold til alle miljøer, uansett utfordring.

Leica Pegasus:Two

Kjøretøyuavhengig mobil kartleggingsløsning.

UAV-dronesystemer

Intelligent dronebasert kartleggingsløsning for landmåling og anlegg.