Pozyskiwanie informacji o obiektach i ich atrybutów

Hexagon Mining

Hexagon Mining rozwiązuje problemy naziemne i podziemne, integrując technologie projektowania, planowania i eksploatacji dla zwiększenia...

Leica Zeno 20

Mobilne rejestratory danych GIS (Android) oferujące dokładne pomiary GPS.

Leica Captivate

Imponujące oprogramowanie terenowe do pozyskiwania i zarządzania danymi 3D.

Leica ADS100

Sensor lotniczy poprawiający jakość obrazu, skracający czas lotu

Leica Viva TS16

Tachimetr z funkcją samoczynnej nauki do pracy w każdych warunkach.

Leica Pegasus:Two

Niezależne od samochodu rozwiązania do skanowania kinematycznego.