Rekordsnabb kartläggning av trafikolyckor och kollisioner

Kundprofil

Av: Wendy Lyons

När en brottsplats ligger mitt i en högtrafikerad korsning i Los Angeles, en av de mest tätbefolkade städerna i USA, är det viktigt att kunna arbeta så snabbt och effektivt som möjligt. ”Det kan vara rätt utmanande,” säger utredaren Weston Hadley på Santa Ana-polisens Collision Investigations Unit.

Fram till nyligen använde Hadley och hans kollegor en teodolit vid forensiska kartläggningar. ”Man kan göra mycket noggranna mätningar med en teodolit. Men den är begränsad på så sätt att den bara registrerar datapunkter och mätningar för de objekt du väljer, och den processen kan vara ganska tidskrävande”. ”Ibland fick vi stänga av stora korsningar i fyra-fem timmar för att registrera mellan 200 till 400 datapunkter.” Precis som många andra myndigheter som ansvarar för allmänhetens säkerhet behöll Santa Ana-polisen sin föråldrade utrustning eftersom man inte hade budget för att köpa in snabbare lösningar.

Idag kartlägger Santa Ana-polisen brottsplatser i rekordfart tack vare en leasinglösning som gjorde det möjligt att uppgradera till den senaste utrustningen för datainsamling av verkliga miljöer. Deras helt nyaLeica RTC360 laserscanner registrerar hela området med miljarder exakta datapunkter på mindre än 30 minuter. Dessutom förregistrerar den nya laserscannern automatiskt punktmolnsdata på plats, vilket gör den lättanvänd och resulterar i mindre arbete när man kommer tillbaka till kontoret.

”Det är en stor effektivitetsökning,” säger Hadley. Och eftersom kollisioner med dödlig utgång inträffar regelbundet är effektiviteten viktig. ”Det sker hela tiden olyckor här i Santa Ana” säger Hadley. ”Vi har haft Leica RTC360 sedan slutet av december och vi har redan (juni 2019) kartlagt vår tolfte kollision.”

Hadley berättar att RTC360 var ett självklart val. Efter att ha sett RTC360 användas i fält stod det också klart att investeringen i den snabba, flexibla och exakta lösningen för 3D-datainsamling av verkliga miljöer betalar sig själv – på flera olika sätt. ”Vi insåg direkt hur värdefull den snabba datainsamlingen var,” säger Hadley. ”Men kostnadsbesparingarna och fördelarna är så mycket större.”


Optimerar personalresurserna

RTC360 frigör tid för patrullerande poliser så att de snabbare kan svara på anrop. ”Det är mycket på gång i vår stad, och när något händer, särskilt under dagtid och tidig kväll, är det enormt resurskrävande att kalla in fem eller sex poliser som ska blockera trafiken istället för att vara tillgängliga för att svara på anrop. Vi kommer fortfarande att få prioriterade anrop, men allt som inte är prioriterat får vänta och de inkallade poliserna får stanna på plats i fem-sex timmar tills vi är klara med olycksplatsen,” berättar Hadley.

Eftersom RTC360 kartlägger ett helt område på mindre än 30 minuter har pressen på personalstyrkan minskat. ”RTC360 gör att vi kan bli en bättre samhällsresurs eftersom vi kan effektivisera personalens arbetstid så att de kan göra mer nytta än att bara stoppa trafiken,” säger Hadley.


Öppnar upp trafiken snabbare för pendlare

RTC360 minimerar effekterna av avstängda vägar för pendlarna. ”Jag minns en olycka som inträffade för flera år sedan. Det var en fruktansvärd krasch i en av de mest trafikerade korsningarna, och vi var tvungna att stänga av den helt under rusningstid. Vi hade tiotusentals personer som inte kunde komma fram genom korsningen och var sena till jobbet och till skolan. ”Sådana situationer uppstår inte längre,” säger Weston Hadley.


Förbättrar säkerheten för polisen

RTC360 gör också arbetet säkrare för poliserna eftersom lösningen minskar den tid de utsätts för fara. Enligt National Law Enforcement Memorial Fund träffades 14 av de 50 poliser som omkom vid trafikrelaterade incidenter under 2018 när de befann sig utanför sina fordon. Det är inte ovanligt att funktionshindrade eller distraherade förare plöjer rakt genom en aktiv olycksplats. ”Jag har varit tvungen att kasta mig ur vägen flera gånger,” säger Hadley. ”Som tur är har inga poliser blivit påkörda vid de här händelserna.” Våra bilar har blivit påkörda. Byggnader har blivit påkörda. Bevismaterial har körts över. Så ju snabbare vi kan få det vi behöver och lämna platsen, desto bättre.”


Minskar misstag och behovet av mänsklig övervakning

RTC360 registrerar allt i siktlinjen med 2 miljoner punkter per sekund. En teodolit kan bara registrera datapunkter för de objekt som operatören väljer. Även vid registrering av i genomsnitt 200-400 punkter var det omöjligt att få med allt.

”Ibland blir vi distraherade, och ibland är det ett såpass stort och komplicerat område att vi missar bevis,” säger Hadley. Han minns ett fall där han upptäckte att det uppstått ett fel i teodoliten efter att han återvänt till kontoret. ”Det var en rattfylla där förövaren hade en tidigare dom och satt i förvar, så den här killen var misstänkt för mord,” förklarar han. “Vi var tvungna att åka ut till brottsplatsen två gånger till och göra om mätningen på exakt samma plats där jag först placerade enheten.”

Den första gången placerade han teodoliten på den mest effektiva platsen för datainsamling. ”Det var inte direkt produktivt att gå tillbaka och försöka stänga av vägfiler. Det var verkligen ett svårt ställe att arbeta på”,säger han. ”En riktigt besvärlig situation.” Med RTC360 kan Hadley nu lämna olycksplatsen efter bara några minuter, i trygg förvissning om att scannern samlat in allt med millimeterprecision. ”Och jag är säker på att jag inte kommer behöva åka tillbaka till någon olycksplats igen,” säger han.


Underlättar besluten för jurymedlemmar

RTC360 och dess medföljande program för rekonstruktion av brottsplatser gör det enklare för jurymedlemmar att fatta välgrundade beslut. Tidigare presenterades bevis som registrerats med en teodolit i form av tvådimensionella illustrationer för rätten. RTC360 erbjuder istället en imponerande 360-gradersupplevelse i 3D genom att kombinera miljontals datapunkter och HDR-foton (High Dynamic Range) med geotaggade bilder och anteckningar. Dessa data godtas som vetenskapligt validerade bevis.

”Nu kan vi verkligen ta med någon till brottsplatsen, precis som den såg ut, på ett realistiskt sätt, vilket en tvådimensionell ritning inte kommer i närheten av”, säger Hadley. ”Man kan berätta om två bilar som kolliderat i 64 kilometer i timmen. Men de flesta vet inte hur en våldsam kollision verkligen ser ut – de krossade fordonen, de utspridda delarna – det kan vara överväldigande.”

När fall som dokumenterats med laserscannrar når rättssalen kommer jurymedlemmarna inte längre behöva använda fantasin för att föreställa sig vad som hänt. ”Jag tror att det kommer att få större inverkan när de med egna ögon kan se det vi har sett – våldsamheten, kraften och allt runtomkring,” säger han.


Minskar glappet mot den privata sektorn

Forensiska kartläggningsexperter i privata sektorn använder ofta den allra senaste tekniken, särskilt när det gäller högprofilerade fall. Hadley tror att det är viktigt att samhällsorgan som ansvarar för allmänhetens säkerhet håller samma nivå. ”Om vi ska ställa oss framför en jury och avlägga vittnesmål och berätta om vår expertis, utbildning och erfarenhet, samtidigt som vi använder föråldrad utrustning, tror jag att det underminerar vårt budskap”, säger han.

Det kan också undergräva möjligheten att identifiera felaktigheter eller felaktiga framställningar från experter från privat sektor. ”Om vi inte är medvetna om den moderna teknikens begränsningar och nyanser kan det vara till vår nackdel,” säger han. ”Om vi använder ny teknik har vi åtminstone en bra utgångspunkt för att kunna säga ”Det stämmer” eller ”Det ser inte rätt ut”. Men om vi inte har någon erfarenhet av att använda tekniken kan vi egentligen inte uttala oss om någonting alls. Det andra säger får då stå oemotsagt.” Dokumenteringen av brottsplatser med RTC360 gör att polisen kan vara i framkant när det gäller kartläggningsteknik och upprätthålla trovärdigheten i rättssalen.


I fas med den tekniska utvecklingen

Tack vare nya RTC360 har Collision Investigations Unit kommit ikapp den tekniska utvecklingen. Idag använder Santa Ana-polisen den senaste laserscanningstekniken och kartlägger brottsplatser i rekordfart. ”Leica RTC360 gör oss mer effektiva på så många sätt,” säger Hadley. ”Om man verkligen ser helhetsbilden tror jag att det första man tänker är ”Wow!” Varför har vi inte gjort det här tidigare?”

Reporter subscription

Receive the latest updates about Reporter magazine.
Receive the latest updates about Reporter magazine.

Reporter 87

Download Reporter PDF
Download Reporter PDF

Around the world

Customers across the globe solving complex daily challenges using Leica Geosystems equipment
Customers across the globe solving complex daily challenges using Leica Geosystems equipment