Pozyskiwane danych o terenie

Hexagon Mining

Hexagon Mining rozwiązuje problemy naziemne i podziemne, integrując technologie projektowania, planowania i eksploatacji dla zwiększenia...

Leica Nova MS60

The world’s first self-learning MultiStation automatically adjusts to any environment, regardless of the challenges.

Leica Captivate

Imponujące oprogramowanie terenowe do pozyskiwania i zarządzania danymi 3D.

Leica Viva TS16

Tachimetr z funkcją samoczynnej nauki do pracy w każdych warunkach.

Leica ADS100

Sensor lotniczy poprawiający jakość obrazu, skracający czas lotu

Leica Pegasus:Two

Niezależne od samochodu rozwiązania do skanowania kinematycznego.