Capture Natural Surface

Hexagon Mining

Hexagon Mining solves surface and underground challenges by integrating design, planning and operations technologies for safer, more productive mines.

Leica Nova MS60

Verdens første selvlærende MultiStation justeres automatisk i forhold til alle miljøer, uansett utfordring.

Leica Captivate

Engasjerende 3D-feltprogramvare for innhenting og behandling av data.

Leica Viva TS16

Selvlærende totalstasjon for landmåling under alle forhold.

Leica GS18 T

Verdens raskeste GNSS RTK-rover - immun mot magnetiske forstyrrelser og kalibreringsfri, nivellering er ikke nødvendig.

Leica ScanStation P50

The fastest and safest, long-range 3D laser scanner.

Leica ADS100

Airborne sensor increasing image quality, saving flight time.

UAV-dronesystemer

Intelligent dronebasert kartleggingsløsning for landmåling og anlegg.

Leica Pegasus:Two

Kjøretøyuavhengig mobil kartleggingsløsning.