Monitoring placów budowy

Kompletne rozwiązanie do monitorowania w środowisku budowlanym

 
W miarę rozwoju branży budowlanej, z naciskiem na zrównoważony rozwój, wydajność i oszczędne metody budowy, rosnące wymagania prawne powodują ciągłą presję na zarządzanie wymogami bezpieczeństwa, produkcji i kosztów.

Monitorowanie deformacji zwiększa świadomość zmian, dostarczając informacji w czasie rzeczywistym, umożliwiając podejmowanie decyzji dotyczących bezpieczeństwa w oparciu o fakty, nie tylko tworząc ochronę ludzi i konstrukcji, ale także optymalizując działania podczas prac.

Total Monitoring to połączenie danych z geodezyjnych czujników monitorujących (tachimetrów, GNSS lub niwelatorów) z czujnikami geotechnicznymi i środowiskowymi (czujniki pochylenia, tensometry, stacje pogodowe, itp.). Zapewnia pełny obraz zachodzących zdarzeń, pomagając w lepszym zrozumieniu wpływu budowy lub działań z nią związanych.
 

Dlaczego monitoring jest korzystny na budowach:

  1. Zrozumienie deformacji spowodowanych wykopami, obciążeniem gruntu i rozładunkiem nie tylko na placu budowy, ale również na sąsiednich konstrukcjach. Zapewnienie zespołowi inżynierów informacji, dzięki którym mogą oni podjąć działania przed uszkodzeniem aktywów i zminimalizować zakłócenia.
  2. Zatwierdzenie obliczeń projektowych dotyczących deformacji konstrukcji podczas etapów budowy, co pozwala zespołom inżynierskim na podejmowanie świadomych decyzji dotyczących działań budowlanych. Inteligentna praca w granicach tolerancji dla maksymalnej wydajności, redukująca koszty i zwiększająca bezpieczeństwo.
  3. Zapewnienie monitorowania stanu konstrukcji w cyklu życia konstrukcji od momentu jej zbudowania, ocena jej wydajności i degradacji w czasie, potencjalne wydłużenie okresu życia konstrukcji lub dostarczenie informacji do zmiany w przyszłych projektach.
  4. Dokumentowanie historycznych zmian w strukturach związanych z budową na wypadek, gdyby doszło do katastrofy.
  5. Ocena wpływu zmian środowiskowych na terenie budowy oraz odwrotnego wpływu budowy na środowisko lokalne.

Film prezentuje typowe, ogólne przykłady instalacji monitoringu na budowie, jednak każdy projekt monitoringu wymaga własnej, specyficznej oceny i zaprojektowania systemu monitoringu, dlatego przed rozpoczęciem instalacji należy skonsultować się ze specjalistami.
Przykłady wdrożeń

Zwycięskie kompleksowe usługi budowlane wsparte geodezją

Instrumenty Leica Geosystems zapewniły oszczędności podczas monitoringu i prac budowlanych.
Instrumenty Leica Geosystems zapewniły oszczędności podczas monitoringu i prac budowlanych.

Precise positioning in London’s sky

Obtaining precise and reliable coordinates during the construction process of London’s second tallest skyscraper with a tailor-made GNSS solution
Obtaining precise and reliable coordinates during the construction process of London’s second tallest skyscraper with a tailor-made GNSS solution

Monitoring Kristianstad’s central sewage treatment plant

Automated monitoring ensures full control of sensitive ground when central sewage treatment plant undergoes expansion.
Automated monitoring ensures full control of sensitive ground when central sewage treatment plant undergoes expansion.
Oprogramowanie

Leica GeoMoS

Wszechstronne oprogramowanie do automatycznego monitoringu deformacji.
Wszechstronne oprogramowanie do automatycznego monitoringu deformacji.

Leica GeoMoS Edge

Oprogramowanie monitorujące do autonomicznego sterowania sensorami i nieprzerwanego rejestrowania danych w terenie.
Oprogramowanie monitorujące do autonomicznego sterowania sensorami i nieprzerwanego rejestrowania danych w terenie.

Leica GeoMoS Now!

Analizuj i wizualizuj z dowolnego miejsca dane pozyskane podczas monitoringu.
Analizuj i wizualizuj z dowolnego miejsca dane pozyskane podczas monitoringu.
Produkty sprzętowe

Leica Nova TM60: tachimetr do monitoringu

Zaprojektowany do automatycznego i ręcznego monitorowania odkształceń
Zaprojektowany do automatycznego i ręcznego monitorowania odkształceń

Leica ComBox60

Inteligentne urządzenie autonomiczne do komunikacji i zarządzania energią.
Inteligentne urządzenie autonomiczne do komunikacji i zarządzania energią.

Czujniki geotechniczne

Zautomatyzowane pomiary czujnikami geotechnicznymi i zbieranie danych
Zautomatyzowane pomiary czujnikami geotechnicznymi i zbieranie danych

Leica Nova MS60

Najbardziej wszechstronny, skanujący, samouczący się tachimetr z łącznością GNSS i cyfrowym obrazowaniem.
Najbardziej wszechstronny, skanujący, samouczący się tachimetr z łącznością GNSS i cyfrowym obrazowaniem.

Leica LS15 & LS10

Digital levels with industry-leading accuracy.
Digital levels with industry-leading accuracy.

Leica GMX910

Odbiornik GNSS ze zintegrowaną anteną do monitoringu.
Odbiornik GNSS ze zintegrowaną anteną do monitoringu.


Masz pytania? Mamy odpowiedzi!

Pozwól nam Cię wesprzeć