Monitoring tuneli

Kompletne rozwiązanie do monitorowania na terenie tuneli

 
 

Stale rozwijający się rozwój miast może spowodować zatłoczenie obszarów, nie pozostawiając miejsca na przyszły rozwój lub funkcjonowanie istniejącej infrastruktury i usług komunalnych. Rozwiązaniem w wielu obszarach miejskich jest rozbudowa podziemna, taka jak projekty tunelowania, tworząca przestrzeń nad i przenosząc infrastrukturę poniżej. Jednak przestrzenie te są często niebezpiecznymi środowiskami, a brak monitorowania wszelkich dotkniętych obszarów lub zasobów może stanowić zagrożenie dla pracowników budowlanych i wszelkich dotkniętych zasobów w strefie oddziaływania tunelu.

Monitorowanie deformacji dostarcza w czasie rzeczywistym informacji o ruchach gruntu i zniekształceniach tunelu (np. przemieszczenia, owalizacja, zbieżność), umożliwiając podejmowanie szybkich i krytycznych decyzji w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa i skutecznego zarządzania ryzykiem.

Monitoring całkowity to połączenie danych z geodezyjnych czujników monitorujących (tachimetrów, GNSS, niwelatorów lub InSAR) z czujnikami geotechnicznymi i środowiskowymi (czujniki pochylenia, tensometry, stacje pogodowe itp.). Zapewnia to pełny obraz zachodzących zdarzeń, pomagając w lepszym zrozumieniu wpływu budowy lub związanych z nią działań. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy tunel przecina się z inną konstrukcją tunelu, linią kolejową, rurociągiem lub przechodzi pod obiektem zabytkowym.


Dlaczego monitoring jest korzystny w tunelach:

  1. Rejestrowanie deformacji gruntu przed, podczas i po budowie tunelu: wykopanie gruntu pod tunel tworzy obszar o niskim ciśnieniu, na który będzie próbował przemieszczać się otaczający materiał, aby wyrównać jego poziom. Dlatego też tunel musi być odpowiednio zabezpieczony, aby zachować swoją pustą przestrzeń.
    Inżynierowie mogą być informowani o normalnych ruchach gruntu, odkształceniach podczas budowy i w dłuższym okresie czasu po ukończeniu konstrukcji. Dzięki temu inżynierowie mogą zrównoważyć zmiany ciśnienia, które mogą spowodować krytyczne obciążenie i naprężenie konstrukcji tunelu, zapobiegając zniekształceniom, a nawet zawaleniu.
  2. Ochrona przyległych obiektów: każdy wykop lub budowa, która odbywa się w pobliżu istniejących obiektów, może powodować ruchy, które je uszkadzają; świadomość pierwszych oznak ruchu dzięki danym z monitoringu pozwala na podjęcie działań zapobiegawczych/korygujących. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy wykop pod tunelem przecina inną konstrukcję tunelu, linię kolejową, rurociąg lub przechodzi pod obiektem zabytkowym.
  3. Wykrywanie zmian kształtu i struktury podczas renowacji tunelu: procesy modernizacyjne w obrębie tunelu, takie jak wymiana lub ponowne układanie wykładziny, mogą powodować zwiększone obciążenie struktury tunelu, powodując ruchy lub zniekształcenia. W tym czasie kluczowe znaczenie ma zrozumienie wpływu prac na kształt i strukturę tunelu.
  4. Zapewnienie monitorowania stanu konstrukcji: podczas cyklu życia konstrukcji od momentu jej zbudowania, ocena jej wydajności i degradacji w czasie, potencjalne wydłużenie okresu eksploatacji konstrukcji lub dostarczenie informacji do zmiany w przyszłych projektach.
  5. Dokumentowanie zmian historycznych: Zapisy strukturalne związane z deformacją spowodowaną budową lub modyfikacją tunelu w przypadku wystąpienia katastrofy.
  6. Ocena wpływu zmian w środowisku: na terenie budowy oraz odwrotnego wpływu budowy na środowisko lokalne.


Ten film prezentuje typowe przykłady instalacji monitoringu w tunelu, jednak każdy projekt monitoringu wymaga własnej, specyficznej oceny i zaprojektowania systemu monitoringu, dlatego przed każdą instalacją należy skonsultować się ze specjalistami. 
Przykłady wdrożeń

Underneath King’s Cross redevelopment

Ensuring safety in London’s underground with a tailored monitoring solution
Ensuring safety in London’s underground with a tailored monitoring solution

Monitoring Australia's Biggest Transport Project

As excavation and construction barrel ahead on the Sydney Metro, a small and vital team of engineers have been quietly navigating the crowds and rumbling trains that define Sydney’s Central Station.
As excavation and construction barrel ahead on the Sydney Metro, a small and vital team of engineers have been quietly navigating the crowds and rumbling trains that define...

Monitoring Along the Construction Site of the Warsaw Metro Line 2

3D deformation monitoring of an urban area along the construction site of the Warsaw Metro Line.
3D deformation monitoring of an urban area along the construction site of the Warsaw Metro Line.
Oprogramowanie

Leica GeoMoS

Wszechstronne oprogramowanie do automatycznego monitoringu deformacji.
Wszechstronne oprogramowanie do automatycznego monitoringu deformacji.

Leica GeoMoS Edge

Oprogramowanie monitorujące do autonomicznego sterowania sensorami i nieprzerwanego rejestrowania danych w terenie.
Oprogramowanie monitorujące do autonomicznego sterowania sensorami i nieprzerwanego rejestrowania danych w terenie.

Leica GeoMoS Now!

Analizuj i wizualizuj z dowolnego miejsca dane pozyskane podczas monitoringu.
Analizuj i wizualizuj z dowolnego miejsca dane pozyskane podczas monitoringu.
Produkty sprzętowe

Leica Nova TM60: tachimetr do monitoringu

Zaprojektowany do automatycznego i ręcznego monitorowania odkształceń
Zaprojektowany do automatycznego i ręcznego monitorowania odkształceń

Leica ComBox60

Inteligentne urządzenie autonomiczne do komunikacji i zarządzania energią.
Inteligentne urządzenie autonomiczne do komunikacji i zarządzania energią.

Czujniki geotechniczne

Zautomatyzowane pomiary czujnikami geotechnicznymi i zbieranie danych
Zautomatyzowane pomiary czujnikami geotechnicznymi i zbieranie danych


Masz pytania? Mamy odpowiedzi!

Pozwól nam Cię wesprzeć