Monitorowanie rozbudowanej infrastruktury

Kompletne rozwiązanie do monitorowania dużych obiektów infrastruktury

 
Duże obiekty infrastrukturalne to niezwykle złożone jednostki składające się z wielu pojedynczych struktur i komponentów, które z czasem zmieniają swoją wydajność i zachowanie, często pod wpływem czynników zewnętrznych. Od lotnisk po podziemne systemy kanalizacyjne, nasza infrastruktura ułatwia funkcjonowanie nowoczesnego świata, w którym żyjemy, a systemy monitorowania odgrywają kluczową rolę w codziennym utrzymywaniu ich sprawności, wydajności i bezpieczeństwa.

Monitorowanie odkształceń zapewnia informacje o ruchach w czasie rzeczywistym, umożliwiając oparte na danych podejście do decyzji, które pomagają wydłużyć okres użytkowania konstrukcji, utrzymać ich sprawność funkcjonalną, zapewnić ochronę użytkownikom i przyczynić się do obniżenia kosztów eksploatacji i konserwacji.

Total Monitoring łączy dane z geodezyjnych czujników monitorujących (tachimetrów, GNSS lub niwelatorów) z czujnikami geotechnicznymi i środowiskowymi (czujniki nachylenia, tensometry, inklinometry/IPI, piezometry, stacje pogodowe itp.) oraz radarami interferometrycznymi. Zapewnia to pełny obraz zachodzących zdarzeń, pomagając w lepszym zrozumieniu niestabilności i ruchów.
 

Dlaczego monitorowanie jest istotne w przypadku rozbudowanej infrastruktury:

  1. Podczas budowy dokładne monitorowanie w czasie rzeczywistym pozycji i pionowości dużych elementów konstrukcyjnych umożliwia zespołom inżynieryjnym optymalizację projektów oraz bezpieczną i wydajną budowę. Zespoły budowlane zyskują możliwość dostosowania procesów lub przeprojektowania struktury projektu w oparciu o tolerancje obserwowane przy użyciu danych o odkształceniach na żywo. Monitorowanie odkształceń w czasie rzeczywistym podczas budowy umożliwia ukończenie działań, inteligentniejszą pracę w celu zminimalizowania ryzyka lub opóźnień w infrastrukturze.
  2. Zagrożenia naturalne, takie jak trzęsienia ziemi lub burze, mogą znacząco wpłynąć na infrastrukturę lub ją uszkodzić, stwarzając poważne ryzyko dla bezpieczeństwa lub działalności operacyjnej. Dlatego zautomatyzowany system wczesnego ostrzegania jest niezbędny do dostarczania informacji o tym, jak zagrożenia naturalne deformują monitorowaną strukturę. Ma to kluczowe znaczenie dla ograniczenia ryzyka związanego z takimi zagrożeniami i podjęcia wczesnych działań naprawczych. 
  3. Podczas konserwacji i renowacji w celu utrzymania wydajności konstrukcji i przedłużenia jej okresu użytkowania, elementy konstrukcji mogą być wymieniane lub naprawiane. Może to powodować różne naprężenia i odkształcenia, zwiększając ryzyko awarii lub powodując przemieszczenia, które należy monitorować i oceniać.  
  4. Monitorowanie długoterminowego stanu strukturalnego istniejącej infrastruktury, która jest podatna na zmiany w czasie. Inżynierowie potrzebują danych do oceny integralności strukturalnej w czasie i wykrywania usterek. Niemonitorowane elementy krytyczne mogą powodować katastrofalne awarie, jeśli nie zostaną sprawdzone. Konstrukcje nowej generacji można przeprojektować w oparciu o dane z monitoringu, oceniając rzeczywistą wydajność użytkowanych konstrukcji w czasie. Struktury ulegają degradacji wraz z wiekiem, a monitorowanie umożliwia im działanie w granicach limitów bez nadmiernego naprężenia, które może prowadzić do obaw o bezpieczeństwo lub kosztownych wymagań konserwacyjnych, jeśli nie zostanie wykryte.

Ten film przedstawia typowe przykłady instalacji monitoringu na rozbudowanych obiektach infrastrukturalnych, jednak każdy projekt monitoringu wymaga własnego, specjalnie ocenionego i zaprojektowanego systemu monitoringu, dlatego przed każdą instalacją należy skonsultować się ze specjalistami. Nasi eksperci ds. monitoringu z przyjemnością znajdą odpowiednie rozwiązanie dla Twojej infrastruktury. 
Przykłady wdrożeń

Slope movement monitoring at Hinkley Point C

Under construction in Somerset, England, the new Hinkley Point C (HPC) nuclear power station will produce 3.2 GWe of reliable low carbon electricity – enough to power 6 million UK homes.
Under construction in Somerset, England, the new Hinkley Point C (HPC) nuclear power station will produce 3.2 GWe of reliable low carbon electricity – enough to power 6 million UK homes.

Monitorowanie jednego z najbardziej ruchliwych lotnisk na świecie

Rozwiązanie dla strukturalnego i geodezyjnego monitoringu lotniska w trakcie budowy
Rozwiązanie dla strukturalnego i geodezyjnego monitoringu lotniska w trakcie budowy

Odbudowa mostu

Dowiedz się wszystkiego o połączeniu pakietu do monitoringu Leica Geosystems z renowacją mostu Edgar Cardoso w Figueira da Foz w Portugalii.
Dowiedz się wszystkiego o połączeniu pakietu do monitoringu Leica Geosystems z renowacją mostu Edgar Cardoso w Figueira da Foz w Portugalii.
Oprogramowanie

Leica GeoMoS

Wszechstronne oprogramowanie do automatycznego monitoringu deformacji.
Wszechstronne oprogramowanie do automatycznego monitoringu deformacji.

Leica GeoMoS Edge

Oprogramowanie monitorujące do autonomicznego sterowania sensorami i nieprzerwanego rejestrowania danych w terenie.
Oprogramowanie monitorujące do autonomicznego sterowania sensorami i nieprzerwanego rejestrowania danych w terenie.

Leica GeoMoS Now!

Analizuj i wizualizuj z dowolnego miejsca dane pozyskane podczas monitoringu.
Analizuj i wizualizuj z dowolnego miejsca dane pozyskane podczas monitoringu.
Produkty sprzętowe

Leica Nova TM60: tachimetr do monitoringu

Zaprojektowany do automatycznego i ręcznego monitorowania odkształceń
Zaprojektowany do automatycznego i ręcznego monitorowania odkształceń

Leica ComBox60

Inteligentne urządzenie autonomiczne do komunikacji i zarządzania energią.
Inteligentne urządzenie autonomiczne do komunikacji i zarządzania energią.

Czujniki geotechniczne

Zautomatyzowane pomiary czujnikami geotechnicznymi i zbieranie danych
Zautomatyzowane pomiary czujnikami geotechnicznymi i zbieranie danych

Leica Nova MS60

Najbardziej wszechstronny, skanujący, samouczący się tachimetr z łącznością GNSS i cyfrowym obrazowaniem.
Najbardziej wszechstronny, skanujący, samouczący się tachimetr z łącznością GNSS i cyfrowym obrazowaniem.

Leica GM30

Wszechstronny odbiornik GNSS do monitoringu.
Wszechstronny odbiornik GNSS do monitoringu.

Leica GMX910

Odbiornik GNSS ze zintegrowaną anteną do monitoringu.
Odbiornik GNSS ze zintegrowaną anteną do monitoringu.


Masz pytania? Mamy odpowiedzi!

Pozwól nam Cię wesprzeć