Inwentaryzacja szyn i wyodrębnianie obiektów kolejowych

Oprogramowanie Leica ATrack Suite

Modułowe oprogramowanie wspomaga inteligentne przetwarzanie danych o infrastrukturze kolejowej.
Modułowe oprogramowanie wspomaga inteligentne przetwarzanie danych o infrastrukturze kolejowej.

Leica Pegasus:Two

Niezależne od samochodu rozwiązania do skanowania kinematycznego.
Niezależne od samochodu rozwiązania do skanowania kinematycznego.