Befintlig spårgeometri

Leica Pegasus TRK

Med TRK-lösningen Leica Pegasus kan mobile mapping utföras på ett mer oberoende, smartare och enklare sätt. Med nästa generations AI-funktioner tar denna lösning mobile mapping till en helt ny nivå.
Med TRK-lösningen Leica Pegasus kan mobile mapping utföras på ett mer oberoende, smartare och enklare sätt. Med nästa generations AI-funktioner tar denna lösning mobile...