Zarządzanie obiektami

Leica Pegasus:Two

Niezależne od samochodu rozwiązania do skanowania kinematycznego.

Leica Pegasus:Backpack

Łatwe pozyskiwanie danych w pomieszczeniach, na zewnątrz i pod ziemią.

Leica TerrainMapper

Elastyczny, liniowy sensor LiDAR do różnych zastosowań w regionalnych projektach mapowania

Systemy UAV

Inteligentne rozwiązanie do mapowania z powietrza na potrzeby geodezji i budownictwa.

Leica Zeno 20

Mobilne rejestratory danych GIS (Android) oferujące dokładne pomiary GPS.