Eiendomsforvaltning

Leica Pegasus:Two

Kjøretøyuavhengig mobil kartleggingsløsning.

Leica Pegasus:Backpack

Enkel innhenting av data innendørs, utendørs og under jorden.

Leica TerrainMapper

Flexible linear-mode LiDAR sensor for various applications in regional mapping projects

UAV-dronesystemer

Intelligent dronebasert kartleggingsløsning for landmåling og anlegg.

Leica Zeno 20

GIS håndholdt datainnsamler (Android) med svært presis GPS.