Mapowanie głębin na potrzeby żeglugi (porty)

Leica HawkEye 4X

Najbardziej wydajny sensor do głębokich pomiarów batymetrycznych oferuje 4X gęstość punktów.

Leica Chiroptera 4X

System mapowania wybrzeży i płytkiej wody.

Leica RCD30

Średnioformatowa kamera wielospektralna do zastosowań LiDAR i UAV