Djupkartering för sjöfart (hamnar)

Leica HawkEye III

Batymetrisk sensor för insamling av data på 50 meters djup

Leica Chiroptera II

Karteringssystem för grunda vatten och kustområden.

Leica RCD30

Medium format multispectral camera supporting LiDAR and UAV.