Djupkartering för sjöfart (hamnar)

Leica HawkEye 4X

Den effektivaste och mest kraftfulla sensorn för djup batymetrisk mätning levererar 4X högre punkttäthet.

Leica Chiroptera 4X

Karteringssystem för grunda vatten och kustområden.

Leica RCD30

Medium format multispectral camera supporting LiDAR and UAV.