Leśnictwo

Leica SPL100

Technologia pojedynczego fotonu LiDAR osiąga najwyższą wydajność na dużych obszarach.

Leica RealTerrain

Technologia LiDAR o największej wydajności do mapowania dużych obszarów

Leica ADS100

Sensor lotniczy poprawiający jakość obrazu, skracający czas lotu

Leica RCD30

Średnioformatowa kamera wielospektralna do zastosowań LiDAR i UAV

HxGN Content Program

Profesjonalna usługa obrazowania powietrznego.