Administracja gruntami / kataster

Leica RealCity

Urban mapping solution for smart city applications.

Leica SPL100

Technologia pojedynczego fotonu LiDAR osiąga najwyższą wydajność na dużych obszarach.

Leica CityMapper-2

The world’s only hybrid oblique imaging and LiDAR airborne sensor specifically designed for urban mapping applications – now delivering twice the performance

Leica DMCIII

Sensor do obrazowania lotniczego o najszerszym na świecie kadrze

Leica HxMap

High-performance post-processing workflow for airborne sensors.

Leica ADS100

Sensor lotniczy poprawiający jakość obrazu, skracający czas lotu

Systemy UAV

Inteligentne rozwiązanie do mapowania z powietrza na potrzeby geodezji i budownictwa.

Leica TerrainMapper

Elastyczny, liniowy sensor LiDAR do różnych zastosowań w regionalnych projektach mapowania

HxGN SmartNet

Usługa precyzyjnego wyznaczania pozycji dająca nowe możliwości.

Leica Zeno 20

Mobilne rejestratory danych GIS (Android) oferujące dokładne pomiary GPS.

Leica GG04 plus Tablet

Produkty premium Zeno to jedno proste rozwiązanie do gromadzenia danych.