Sensor Leica SPL100 z technologią LiDAR pojedynczego fotonu

Przechwytywanie danych za pomocą systemu LiDAR na dużych obszarach przy najniższych kosztach za punkt przy użyciu 100 wiązek wyjściowych

Sensor Leica SPL100 z technologią LiDAR pojedynczego fotonu

Leica SPL100 to sensor z technologią pojedynczego fotonu LiDAR idealny do mapowania dużych obszarów. Ten system, uzupełniony o kamerę 80 MP RGBN, przechwytuje 6 milionów pomiarów na sekundę i dostarcza wiarygodne wyniki w dzień i w nocy, z liśćmi lub bez oraz przy gęstej roślinności.

SPL100 pozwala tworzyć chmury punktów o największej gęstości, zbierając 12–30 punktów na m2 (w zależności od wysokości lotu) i penetrują półprzepuszczalne warstwy, takie jak:

 • Roślinność
 • Naziemna mgła
 • Cienka warstwa chmur

Informacje zebrane przy użyciu SPL100 z technologią pojedynczego fotonu LiDAR są szczególnie przydatne do zastosowań, które wymagają dużej gęstości punktów w dużych obszarach, np.:

 • Mapowanie dużych obszarów obejmujących całe województwa i kraje
 • Określanie zagrożenia katastrofami
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Inwentaryzacja lasów
 • Opracowywanie map zagrożenia powodziowego
 • Kontrola erozji gleby

Leica SPL100 z technologią pojedynczego fotonu LiDAR jest częścią Leica RealTerrain, najnowszego rozwiązania do tworzenia realistycznych modeli terenu, łączy w sobie innowacyjną technologię pojedynczego fotonu LiDAR (SPL) zastosowaną w nowym sensorze Leica SPL100 z intuicyjnym i wydajnym oprogramowaniem do obróbki danych z wielu sensorów HxMap.

Najwyższa wydajność
Sensor z technologią pojedynczego fotonu LiDAR osiąga najwyższą skuteczność podczas mapowania dużych obszarów i gwarantuje dokładne dane przy najniższych kosztach za punkt. Gromadzenie 6 milionów punktów na sekundę przy użyciu 100 wyjściowych wiązek sprawia, że SPL100 jest dziesięciokrotnie wydajniejszy niż tradycyjny sensor LiDAR.

Najszybsze przetwarzanie

SPL100 działa z najwyższą wydajnością przy wykorzystaniu wielu sensorów LiDAR oraz oprogramowania do obróbki obrazów HxMap. Cechy oprogramowania:

 • Ma największą przepustowość danych
 • Likwiduje ograniczenia przetwarzania danych w pojedynczej stacji roboczej
 • Przyspiesza dostarczanie danych
 • Zmniejsza koszty paliwa

Łącząc w sobie sensor SPL100 i oprogramowanie HxMap, rozwiązanie RealTerrain może stanowić technologiczną podstawę realizacji największych projektów mapowania za pomocą systemu LiDAR. W świecie opartym na wzajemnych powiązaniach, w którym granice nie stanowią żadnej przeszkody dla interakcji, ważne jest opieranie swoich decyzji na rzetelnych i wyczerpujących informacjach, które zapewniają całościowe ujęcie problemu. Sukces podejmowania świadomych decyzji zależy od przeanalizowania czytelnych danych wysokościowych i dotyczących ukształtowania terenu. Sensor ten płynnie przechwytuje i wizualizuje dane z dużych obszarów i ekosystemów.

Aby uzyskać więcej informacji lub otrzymać wersję demonstracyjną, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Leica Geosystems.

 

Single Photon LiDAR

Logiczny kolejny krok w lotniczym mapowaniu LiDAR? Jak przechwytywać dane do 10 razy wydajniej.

Logiczny kolejny krok w lotniczym mapowaniu LiDAR? Jak przechwytywać dane do 10 razy wydajniej.

Leica RealTerrain

Complete solution for large area terrain mapping to capture high-density point clouds.

Kontakt z Leica Geosystems

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.