Wydajne oprogramowanie do obróbki danych z wielu sensorów Leica HxMap

Najszybszy, najbardziej intuicyjny proces obróbki danych z badań lotniczych

Leica Geosystems Airborne Systems - Software - HxMap

Zwiększone zapotrzebowanie na bieżące informacje geoprzestrzenne przydatne w wielu tradycyjnych zastosowaniach, jak również rozwijających się obszarach, takich jak nawigacja lub aplikacje lokalizacyjne, wymaga nowego podejścia do przetwarzania danych — szybkiej aktualizacji modeli dużych obszarów w jak najkrótszym czasie. Najbardziej wydajny sensor lotniczy nadal wykorzystuje skuteczny i szybki przepływ pracy związany z obróbką danych, co zapewnia mu bezkonkurencyjną wydajność.

Wprowadzając na rynek oprogramowanie HxMap, ujednoliconą, wydajną platformę do obróbki danych z wielu sensorów, firma Leica Geosystems oferuje dokładnie to, na co czekała cała branża: szybką, intuicyjną i skuteczną platformę do obróbki danych, która umożliwia generowanie wszystkich potrzebnych wyników za pośrednictwem jednego interfejsu.

  • Oszczędzaj czas i pieniądze
    Klient i jego pracownicy mogą nauczyć się obsługi tylko jednego interfejsu użytkownika, aby wygenerować wszystkie potrzebne wyniki badań lotniczych. Nie trzeba dłużej marnować czasu na przenoszenie danych z jednego oprogramowania do drugiego. Wystarczy czerpać korzyści z kompleksowego procesu obsługiwanego w jednym programie.
  • Bezkonkurencyjna prędkość transmisji danych
    Wykorzystaj największą na rynku prędkość transmisji danych i przetwarzaj dowolną ilość danych jeszcze wydajniej za pośrednictwem pojedynczego interfejsu do obróbki danych.
  • Łatwość przystosowania do konkretnych potrzeb
    Opracuj własny proces obróbki danych za pomocą jednej elastycznej i modułowej platformy, którą można przystosować do swoich potrzeb przez dodawanie licencji wyłącznie na oprogramowanie, którego potrzebujesz.

Aby spełnić wszystkie potrzeby użytkowników, Leica HxMap, platforma do obróbki danych z wszystkich sensorów jest wyposażona w następujące moduły:

Jak działa oprogramowanie HxMap?
Od pobrania danych, przez kontrolę ich jakości, aż po podstawowe działania związane z zarządzaniem danymi — oprogramowanie Leica HxMap w intuicyjny sposób przeprowadzi Cię przez wszystkie etapy przetwarzania specyficzne dla danego sensora w oparciu o dane źródłowe. Przetwarzanie radiometryczne jest obecnie dostępne dla danych z wszystkich sensorów, tak samo jak kompletny proces triangulacji lotniczej.

Dodatkowo oprogramowanie HxMap pozwala generować różne ostateczne wyniki za naciśnięciem jednego przycisku. Mogą to być obrazy źródłowe, ortofotomapy, chmury informacyjne, chmury punktów, a w najbliższej przyszłości duże ortofotomapy mozaikowe.

Funkcje te stanowią właściwe rozwiązanie do realizacji dużych projektów zawiązanych ze zdjęciami pozanadirowymi, tworzenia ortofotomap lub badań systemem LiDAR na skalę kraju, ale również dla małych projektów inżynieryjnych.

Gromadzenie danych + przetwarzanie danych = airborne reality capture
Aby osiągnąć najwyższą wydajność, gromadzenie danych zostało ściśle zintegrowane z ich obróbką. Dlatego oprogramowanie HxMap może być wykorzystywane do indywidualnych typów sensorów. Aby umożliwić elastyczne generowanie wyników, skalowane i przystosowane do konkretnych zastosowań moduły oprogramowania są powiązane z odpowiednim sprzętem w rozwiązaniach Leica RealCity, Leica RealWorld i Leica RealTerrain.

Rozwiązanie RealCity wspomaga zastosowania związane z koncepcją inteligentnego miasta i tworzeniem modeli 3D obszarów miejskich. Rozwiązanie RealWorld, obejmujące kamery lotnicze Leica RCD30 i Leica DMCIII, umożliwia realizację projektów obrazowania 2D dużych obszarów, a rozwiązanie Leica RealTerrain najlepiej sprawdza się w mapowaniu dużych obszarów przy wykorzystaniu technologii LiDAR.

 

Leica HxMap

 

Aby uzyskać więcej informacji lub otrzymać wersję demonstracyjną, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Leica Geosystems.


Single Photon LiDAR

Logiczny kolejny krok w lotniczym mapowaniu LiDAR? Jak przechwytywać dane do 10 razy wydajniej.

Webinar Leica RealCity

Mapowanie miejskie stało się łatwe dzięki technologii czujników lotniczych nowej generacji.

Leica TerrainMapper

Lotnicze przechwytywanie rzeczywistości dzięki nowej generacji liniowej technologii LiDAR do złożonych zastosowań na zmieniającym się terenie.

Skontaktuj się z Leica Geosystems

Znajdź swój kontakt z działem sprzedaży, wsparcia lub serwisem technicznym Leica Geosystems.