Wydajne oprogramowanie do obróbki danych z wielu sensorów Leica HxMap

Najszybszy, najbardziej intuicyjny proces obróbki danych z badań lotniczych

Systemy lotnicze Leica Geosystems - oprogramowanie - HxMap

Zwiększone zapotrzebowanie na bieżące informacje geoprzestrzenne przydatne w wielu tradycyjnych zastosowaniach, jak również rozwijających się obszarach, takich jak nawigacja lub aplikacje lokalizacyjne, wymaga nowego podejścia do przetwarzania danych - szybkiej aktualizacji modeli dużych obszarów w możliwie najkrótszym czasie. Aby być prawdziwym numerem 1, najbardziej wydajne na świecie sensory lotnicze nadal polegają na wydajnym i szybkim przetwarzaniu danych.

Wprowadzając na rynek oprogramowanie HxMap, ujednoliconą, wydajną platformę do obróbki danych z wielu sensorów, firma Leica Geosystems oferuje dokładnie to, na co czekała cała branża: szybką, intuicyjną i skuteczną platformę do obróbki danych, która umożliwia generowanie wszystkich potrzebnych wyników za pośrednictwem jednego interfejsu.

 • Oszczędność czasu i mniejsze koszty
  Ty i Twoi pracownicy musicie być biegli w obsłudze jednego prostego interfejsu użytkownika, aby opracowywać produkty na podstawie danych lotniczych. Nie trzeba dłużej marnować czasu na przenoszenie danych z jednego oprogramowania do drugiego. Wystarczy czerpać korzyści z kompleksowego procesu obsługiwanego w jednym programie.
 • Bezprecedensowa przepustowość danych
  Skorzystaj z najszybszej w branży przepustowości danych i wydajniej przetwarzaj dowolną ilość danych w jednym oprogramowaniu.
 • Łatwo dostosowuje się do Twoich potrzeb
  Opracuj własny proces obróbki danych za pomocą jednej elastycznej i modułowej platformy, którą można przystosować do swoich potrzeb przez dodawanie licencji na oprogramowanie, którego potrzebujesz.

Aby spełnić wszystkie potrzeby użytkowników, Leica HxMap, platforma do obróbki danych ze wszystkich sensorów jest wyposażona w następujące moduły:

 • HxMap Enabler: Enabler
 • HxMap Provider: Ingest, Raw QC, Workflow Manager, Point Cloud Generator, Projection Engine
 • HxMap Core Image: APM, Aerial Triangulation, Infocloud, Ortho Generator
 • HxMap Core LiDAR: AutoCalibration, Registration, Colour Encoding, Data Metrics, LiDAR QC
 • HxMap 3D Modeller: City Modeller, Texture Mapper, 3D Editor, Building Finder

Jak działa oprogramowanie HxMap?
Leica HxMap intuicyjnie prowadzi Cię przez proces przetwarzania danych.

Począwszy od pobierania danych, kontroli jakości danych surowych, wprowadzania danych aż do generowania produktu końcowego. W zależności od danych początkowych dostępne są dodatkowe kroki, takie jak triangulacja lotnicza, rektyfikacja radiometryczna i łączenie chmury punktów LiDAR.

Dodatkowo oprogramowanie HxMap pozwala generować różne ostateczne wyniki za naciśnięciem jednego przycisku. Mogą to być obrazy źródłowe, ortofotomapy, chmury informacyjne, chmury punktów, a także modele miast 3D.

Funkcje te stanowią właściwe rozwiązanie do realizacji dużych projektów związanych ze zdjęciami pozanadirowymi, tworzenia ortofotomap lub mapowania systemem LiDAR na skalę kraju, ale również dla małych projektów inżynieryjnych.

Pozyskiwanie danych + przetwarzanie danych = skanowanie z powietrza
Aby osiągnąć najwyższą wydajność, gromadzenie danych zostało ściśle zintegrowane z ich obróbką. Dlatego oprogramowanie HxMap może być wykorzystywane do indywidualnych typów sensorów. Aby umożliwić elastyczne generowanie wyników, skalowane i przystosowane do konkretnych zastosowań moduły oprogramowania są powiązane z odpowiednim sprzętem w rozwiązaniach Leica RealCity, Leica RealWorld i Leica RealTerrain.

Oprogramowanie RealCity wspomaga zastosowania związane z koncepcją inteligentnego miasta i tworzeniem modeli 3D obszarów miejskich. Oprogramowanie RealWorld przeznaczone dla kamer lotniczych Leica RCD30 i Leica DMCIII, umożliwia realizację projektów obrazowania w 2D dużych obszarów, a oprogramowanie Leica RealTerrain najlepiej sprawdza się w mapowaniu dużych obszarów przy wykorzystaniu technologii LiDAR. Aby jak najlepiej wykorzystać oprogramowanie HxMap, zalecamy dołączenie zarówno modułu Core Image, jak i Core LiDAR dla wszystkich naszych sensorów hybrydowych.

 

Leica HxMap

 

HxMap Webinar

Watch this on-demand Leica HxMap Webinar to learn more about the unified processing of airborne imagery and LiDAR data.
Watch this on-demand Leica HxMap Webinar to learn more about the unified processing of airborne imagery and LiDAR data.

Kontakt z Leica Geosystems

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.