Leica LiDAR Survey Studio™

Kompleksowe przetwarzanie danych z lotniczych sensorów LiDAR

Oprogramowanie Leica LiDAR Survey Studio

Leica LiDAR Survey Studio™ (Leica LSS) jest najnowszym narzędziem do generowania chmur punktów i czyszczenia pierwotnych danych LiDAR, zarejestrowanych przez systemy Leica HawkEye 4X i Leica Chiroptera 4X.

Oprogramowanie Leica LiDAR Survey Studio jest wyposażone w całą gamę narzędzi do przetwarzania danych z wielu przelotów oraz przeglądania danych z wszystkich kanałów sensora jednocześnie. Umożliwia to przeglądanie danych LiDAR, batymetrycznych oraz topograficznych w tym samym czasie, w tym jednoczesne przeglądanie obrazu uzyskanego z tej samej lokalizacji w formie chmury punktów.

W skrócie, obróbka pierwotnych danych z badania w terenie, pochodzących z systemów Leica HawkEye 4X i Leica Chiroptera 4X , składa się z ekstrakcji punktów LiDAR z danych o przebiegu falowym, udoskonalenia danych dotyczących pozycji przy wykorzystaniu oprogramowania do przetwarzania danych nawigacyjnych i danych ze stacji odniesienia.

Dodatkowo oprogramowanie Leica LiDAR Survey Studio™ zapewnia ogromny zestaw narzędzi umożliwiających realizację następujących funkcji:

 • Analiza batymetryczna i topograficzna danych wysokościowych
 • Otwieranie wielu okien sensora, aby równocześnie przeglądać dane chmury punktów i zobrazowanie
 • Wizualizacja przebiegów falowych
 • Pełny przegląd przebiegów falowych danych chmury punktów
 • Automatyczne wykrywanie powierzchni morza
 • Automatyczna kalibracja danych nawigacyjnych i chmury punktów
 • Automatyczna klasyfikacja danych LiDAR
 • Kontrola jakości danych
 • Oszacowanie parametrów wody i dna morskiego
 • Wspomaganie decyzji w procesie czyszczenia danych
 • Wykorzystywanie wielu narzędzi w procesie czyszczenia i eksportowania danych chmury punktów

Aby jeszcze bardziej uściślić dane chmury punktów i umożliwić wygenerowanie wyników dla różnych użytkowników końcowych, oprogramowanie Leica LiDAR Survey Studio™ udostępnia funkcję eksportu i jest kompatybilne z oprogramowaniem do przetwarzania danych innych producentów.

Mapowanie Batymetrycznymi Sensorami LiDAR: Webinar

Odkryj, jak nowa lotnicza technologia batymetryczna 4X zapewnia niezrównaną gęstość punktów i bezkonkurencyjne wyniki lotniczych pomiarów batymetrycznych.
Odkryj, jak nowa lotnicza technologia batymetryczna 4X zapewnia niezrównaną gęstość punktów i bezkonkurencyjne wyniki lotniczych pomiarów batymetrycznych.

Lotnicze Rozwiązania Batymetryczne Leica Geosystems

Batymetryczne czujniki Leica Geosystems zapewniają bezproblemową transmisję danych z wody do lądu i pokrycie dna morskiego na głębokości do 50 m.

Batymetryczne czujniki Leica Geosystems zapewniają bezproblemową transmisję danych z wody do lądu i pokrycie dna morskiego na głębokości do 50 m.

Kontakt z Leica Geosystems w Polsce

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.