Leica Infinity: Jak przeprowadzić wyrównanie sieci

Leica Infinity

Dzięki Leica Infinity możesz wyrównać sieci geodezyjne wykorzystując obserwacje z odbiorników GNSS, tachimetrów elektronicznych TPS i niwelatorów - lub dowolną ich kombinację.  Analiza wstępna i Obliczenia oczek są wykorzystywane do wstępnej kontroli obserwacji. Wyrównanie swobodne dostarcza przydatnych informacji o jakości obserwacji, natomiast punkty kontrolne mogą być wykorzystane do wyrównania ścisłego. Wszystkie te narzędzia pomagają zwiększyć precyzję pracy i pewność siebie, kiedy po prostu musi być dobrze!

Przeprowadzenie wyrównania sieci jest proste. Oto szybki proces roboczy, jak wykonać wyrównanie sieci w Infinity.

Import, wizualizacja i przygotowanie danych do wyrównania

Aby zaimportować dane i układ współrzędnych używany podczas wyrównania, wybierz Importuj z paska narzędzi. W oknie dialogowym Importuj wybierz odpowiednie pliki i wybierz Importuj. 

  • Użyj funkcji Przesunięcie, obrót, skala aby dopasować dane TPS do danych GNSS i punktów kontrolnych.
  • Wykorzystaj wszystkie możliwe Serie pomiarów, aby utworzyć zredukowane obserwacje TPS, które zostaną użyte w wyrównaniu. 
  • Powiększaj, obracaj i przesuwaj widok graficzny, aby uzyskać przegląd połączonej sieci.

Część 1: Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak importować, wizualizować i przygotowywać dane do wyrównania.

 

Sprawdź jakość danych przed przeprowadzeniem wyrównania

Aby przeprowadzić analizę wstępną, wybierz polecenie Przeprowadź analizę wstępną - 3D z paska narzędzi Wyrównanie. Dla wyników można utworzyć obszerny raport, który zawiera przegląd brakujących lub problematycznych danych.  Analiza wstępna umożliwia identyfikację możliwych słabych punktów sieci, wykrywanie niewiadomych, których nie można rozwiązać, oraz sprawdzanie danych wejściowych. Uruchom Oblicz oczka - 3D z paska narzędzi Wyrównanie, aby sprawdzić wszelkie błędy niezamknięcia oczek będące poza tolerancją przed uruchomieniem wyrównania. 

Część 2: Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się, jak sprawdzić jakość danych przed uruchomieniem wyrównania

 

Przeprowadzić wyrównanie swobodne

Po sprawdzeniu danych należy uruchomić wyrównanie swobodne, klikając polecenie Przeprowadź pełne wyrównanie 3D z paska narzędzi Wyrównanie. Utwórz raport wyrównania, aby sprawdzić, czy wśród obserwacji nie ma wartości odstających. Usuń wartości odstające i ponownie uruchom wyrównanie swobodne, aż wszystkie obserwacje będą mieścić się w zdefiniowanych granicach tolerancji dokładności i ufności.

Część 3: Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak przeprowadzić wyrównanie swobodne. 

 

Wybór punktów stałych i przeprowadzenie wyrównania ścisłego

Po usunięciu wartości odstających przejdź do zakładki Definiuj wartości graniczne współrzędnych na karcie Wyrównanie w Inspektorze danych i ustal punkty Stałe 2D i 1D. Przeprowadź pełne wyrównanie 3D z paska narzędzi Wyrównanie. Utwórz raport wyrównania, aby sprawdzić, czy wśród punktów kontrolnych nie ma wartości odstających. Usuń wartości odstające i ponownie przeprowadź wyrównanie ścisłe, aż wszystkie punkty kontrolne znajdą się w granicach zdefiniowanej tolerancji dokładności i wiarygodności.

Część 4: Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak wybrać punkty stałe i uruchomić wyrównanie ścisłe

Leica Infinity upraszcza łączenie danych ze wszystkich źródeł i pozwala wyrównać obserwacje 1D (z niwelatorów), 2D i 3D.  Dodanie wyrównania sieci do Twojego procesu roboczego pomoże Ci zwiększyć precyzję i wiarygodność Twoich danych.

Aby zobaczyć więcej samouczków Infinity, przejrzyj pełną listę odtwarzania na naszej stronie internetowej Czysta Geodezja

 
 

Anargyros Martyridis
Inżynier produktu
Leica Geosystems

 

Kontakt dotyczący Leica Infinity

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o oprogramowaniu Leica Infinity.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o oprogramowaniu Leica Infinity.