Nowa wersja Leica Infinity - v4.0.2 już dostępna do pobrania


30 listopada 2022

Leica Infinity

Z przyjemnością informujemy o wydaniu nowej wersji Infinity 4.0.2.

Jakie są główne funkcje nadchodzące wraz z wersją 4.0.2?

  • Wsparcie dla układów współrzędnych pochodzących z SnakeGrid 
  • Ulepszone wsparcie IFC dla tworzenia obiektów powierzchniowych
  • Wprowadzanie i wyświetlanie kierunków przemieszczania się
  • Wiele dodatkowych funkcji i ulepszeń opisanych w uwagach do wydania

Aby uzyskać więcej informacji na temat wersji Leica Infinity v4.0.2, pobierz i przeczytaj informacje o wydaniu.

Zaktualizuj do wersji v4.0.2 używając opcji Sprawdź aktualizacje ze strony Informacje. Aby zainstalować i używać tej wersji, data zakończenia obsługi technicznej powinna przypadać na 20 kwietnia 2022 r. lub później.


Kontakt dotyczący Leica Infinity

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o oprogramowaniu Leica Infinity.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o oprogramowaniu Leica Infinity.