Nowa wersja Leica Infinity - v4.1 już dostępna do pobrania


29 czerwca 2023

Leica Infinity

Z przyjemnością informujemy o wydaniu nowej wersji Leica Infinity 4.1.

Co nowego:

  • Nowe procesy robocze związane z tunelowaniem infrastruktury: Połączenie danych projektowych tunelu z pracą nad projektem Infinity w celu wsparcia aplikacji Captivate Stake i Check Tunnel. 
  • Nowy silnik chmur punktów: praca z miliardami punktów.
  • Ulepszenia przetwarzania chmur punktów z obrazów.
  • Dodatkowe wsparcie dla Leica AP20 AutoPole z pomiarami nachylenia TPS i informacjami o automatycznej wysokości.
  • I wiele innych dodatkowych funkcji i ulepszeń

Aby uzyskać więcej informacji na temat wydania Leica Infinity v4.1, pobierz i przeczytaj informacje o wydaniu.

Zaktualizuj do wersji 4.1 za pomocą opcji Sprawdź aktualizacje na stronie Informacje. Aby zainstalować i korzystać z tej wersji, data zakończenia obsługi technicznej powinna przypadać na 22 czerwca 2023 r. lub później.

Aby dowiedzieć się więcej o nowym procesie roboczym tunelowania w Leica Infinity 4.1, obejrzyj ten film. Sprawdź całą listę odtwarzania Leica Infinity, aby obejrzeć więcej filmów instruktażowych.


Kontakt dotyczący Leica Infinity

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o oprogramowaniu Leica Infinity.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o oprogramowaniu Leica Infinity.