Leica Infinity: Jak korzystać z usługi Procore

Leica Infinity

Łączność z usługą Procore jest wbudowana! Połącz swoje zespoły ze zintegrowanymi usługami Procore, aby zarządzać danymi w terenie, projektami i rezultatami.. 

  • Łatwo zaloguj się do Procore i zaimportuj rysunki konstrukcyjne do projektu Infinity. Korzystaj z bezpośredniego dostępu do aktualnych danych na każdym etapie budowy..
  • Wizualizuj, analizuj i wyciągaj z projektu wymagane informacje.
  • Zarządzaj i przekazuj dane pomiędzy biurem a ekipami terenowymi za pomocą bezpośredniego połączenia poprzez Leica Exchange lub Leica ConX.
  • Zbierz i połącz w jednym projekcie dane projektowe z danymi pomiarowymi. Przetwarzaj, analizuj i sprawdzaj jakość danych pomiarowych, w tym tachimetrów, danych GNSS, danych z niwelatorów cyfrowych i obrazów (UAV).
  • Prześlij do Procore zaktualizowane rysunki i raporty.

Dowiedz się więcej na temat procesu pracy z tego artykułu lub obejrzyj film instruktażowy, który znajduje się na końcu tej strony. 

 

Zaloguj się i upoważnij Infinity do połączenia z serwisem Procore

Przejdź do Plik / Usługi i wybierz Procore z listy dostępnych Usług. Określ dane autoryzacyjne i wybierz Zaloguj się. Pozwól autoryzować Infinity na dostęp do danych i zarządzanie nimi. Po pomyślnym połączeniu, ikona Procore jest włączona w oknie dialogowym Import i Eksport.

 

Leica Infinity Procore services
Obraz 1: Bezpośrednie logowanie do serwisów Procore

 

Pobieraj, wizualizuj i aktualizuj swoje dane

Po pomyślnym połączeniu, ikona Procore zostanie włączona w oknie dialogowym Import. Przejdź do żądanego projektu, zaznacz wymagane dane i wybierz Pobierz. Lokalizacja pobierania będzie zależna od ustawień projektu. Wybierz dane i zaimportuj je bezpośrednio do bieżącego projektu. Wizualizuj zaimportowane dane w polu Widok i aktualizuj je w zależności od wymagań.

Leica Infinity Procore services
Obraz 2: Pobieranie danych do projektu Infinity

 

Przesyłanie danych do terenowych rejestratorów danych poprzez Leica ConX i Leica Exchange

W ramach Infinity użytkownicy mogą łączyć się z urządzeniami terenowymi bezprzewodowo przez Internet, korzystając z integracji Exchange i ConX. Pozwala to na bezproblemowe przesyłanie danych między biurem a terenem. Usługa Exchange łączy się z instrumentami pomiarowymi wykorzystującymi Leica Captivate lub Leica SmartWorx Viva, a ConX jest wykorzystywany do komunikacji z systemami Leica iCON. Zaloguj się bezpośrednio do usługi Exchange i ConX, aby wysyłać i odbierać dane z natychmiastowym powiadomieniem.
Aby wyeksportować dane za pomocą programu ConX, przejdź do zakładki Usługi zewnętrzne na pasku wstążki i zaloguj się, podając prawidłowe dane uwierzytelniające. Wybierz żądany projekt ConX-a, a następnie naciśnij przycisk Export na pasku zakładki. Zdefiniuj nazwę pliku i eksportuj.  

To export the data via Exchange, navigate to File / Services and select Exchange from the list of available services. Enter Log in credentials and select Connect. Once successfully connected, the Exchange icon is enabled in the Import / Export dialogues. Select the Exchange user, enter a filename and Export.

 

Udostępnij dane do serwisu Procore 

Łatwo publikuj w Procore tylko kilkoma kliknięciami rysunki konstrukcyjne zaktualizowane o dane pomiarowe, cyfrowe modele terenu (DTM) i raporty prezentujące wyniki wykopów, raporty kontroli jakości danych pomiarowych. Otwórz okno eksportowania i wybierz Procore w nawigatorze. Przejdź do żądanego miejsca w Procore, zdefiniuj nazwę pliku i wybierz Eksport.   Skorzystaj z kompleksowej wymiany danych w chmurze. Informuj na bieżąco swój zespół i zainteresowane strony o aktualnych danych. Obejrzyj wideo aby dowiedzieć się jak korzystać z usług Procore.
 
Więcej poradników Infinity, zobacz playlistę.

Procore to oprogramowanie do zarządzania budową typu "wszystko w jednym". Dowiedz się więcej o współpracy Procore i Infinity tutaj.

Integracja z usługami Procore jest dostępna od wersji 3.4.1 Infinity.

 

Autor 
Monika Bodziak
Inżynier produktu, Leica Infinity

 

Edukacja online

Leica Geosystems opracowała internetową platformę edukacyjną, aby dalej edukować klientów w zakresie maksymalnego wykorzystania możliwości ich instrumentów.
Leica Geosystems opracowała internetową platformę edukacyjną, aby dalej edukować klientów w zakresie maksymalnego wykorzystania możliwości ich instrumentów.

Kontakt z Leica Geosystems

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.