Skrypty w Leica Cyclone 3DR

Większa wszechstronność przetwarzania chmur punktów

Ostatnio 3DReshaper zmienił nazwę na Leica Cyclone 3DR. Cyclone 3DR jest rozszerzeniem rodziny produktów Leica Cyclone , które umożliwiają użytkownikom zbieranie danych w terenie za pomocą aplikacji mobilnej Leica Cyclone FIELD 360, łączenie chmur punktów w  Leica Cyclone REGISTER 360, a następnie opracowanie gotowych produktów w Cyclone 3DR, które zostaną przekazane klientom.

Oparty na rozwiązaniach wykorzystywanych w oprogramowaniu Cyclone nowej generacji, Cyclone 3DR umożliwia zarówno nowym, jak i doświadczonym użytkownikom przejście od importu przez analizę i publikowanie danych w intuicyjny i prosty sposób. Automatyzując typowe zadania, klienci mogą zmniejszyć nieoczekiwane opóźnienia w realizacji projektów i szybko dostarczać klientom przydatne informacje.

Cyclone 3DR wykorzystuje technologię  Leica JetStream  zapewniając scentralizowany, pełnowymiarowy system do zarządzania chmurą punktów. Oferuje zautomatyzowaną analizę i modelowanie chmur punktów w jednym prostym oprogramowaniu wyposażonym w narzędzia dla geodezji, budownictwa i kontroli. Tam, gdzie większość oprogramowania dostępnego obecnie na rynku skupia się na pojedynczym zastosowaniu w celu stworzenia wyspecjalizowanego produktu, Cyclone 3DR obejmuje szereg dostosowanych narzędzi do kontroli i tworzenia modeli szkieletowych, które można wykorzystać do opracowania szeregu produktów 3D i raportów.

Jedną z kluczowych technologii przeniesionych z 3DReshaper do Cyclone 3DR jest pisanie skryptów. Umożliwia to każdemu użytkownikowi opracowywanie prostych rozwiązań do różnych problemów poprzez na przykład automatyzację zadań o wysokiej częstotliwości, tworzenie niestandardowych modeli pracy i opracowanie nowych algorytmów do przetwarzania danych w celu zaspokojenia określonych potrzeb, których nie obejmuje główne oprogramowanie. Jednym z przykładów skryptów, który demonstruje moc tej funkcji, jest zautomatyzowane tworzenie modeli siatkowych drzew w celu obliczenia objętości liści. Dość często złożoność różnych kształtów drzew w 3D wymaga zastosowania różnych algorytmów. Projektując niestandardowy skrypt, który oblicza ilość drzew, wysokość drzewa, powierzchnię i objętość korony, użytkownik może zautomatyzować tworzenie inwentaryzacji wszystkich drzew na określonym obszarze. Ten specyficzny model pracy nie jest dostępny w gotowej wersji Cyclone 3DR, ale oprogramowanie można łatwo dostosować za pomocą elastycznego zestawu narzędzi Cyclone 3DR, aby spełnić potrzeby różnych interesariuszy, uwzględniając oczekiwane różnice regionalne.Na obrazie zilustrowano model drzewa. Pierwotna chmura punktów znajduje się po lewej stronie, a kod po prawej.
W środku widzimy zielone linie cięcia przekrojów, które można wykonać w interfejsie użytkownika, jeden po drugim. Model w kolorze złotym, który łączy wszystkie te poszczególne przekroje (można to też wykonać w oprogramowaniu w bardzo powtarzalny sposób) .

Wszystkie funkcje Cyclone 3DR można wykorzystać w programie napisanym w JavaScript. JavaScript został początkowo opracowany jako język tylko dla przeglądarek internetowych, ale obecnie jest używany w wielu innych środowiskach, takich jak Cyclone 3DR, który zawiera specjalny program o nazwie Silnik JavaScript. JavaScript jest bardzo przystępnym językiem programowania nawet dla początkujących użytkowników i nie wymaga zaawansowanej wiedzy programistycznej, ponieważ istnieje wiele dobrych stron internetowych do samodzielnej nauki - nasza rekomendacja to: https://www.w3schools.com/js/. Poza tym użytkownicy mogą szybko edytować kilka bezpłatnych skryptów dostarczonych w Centrum pomocy Cyclone 3DR (instalowane domyślnie), aby rozpocząć tworzenie automatycznych zadań.

Cyclone 3DR oferuje kilka zainstalowanych skryptów, takich jak tworzenie krawężników lub wyodrębnianie linii elektrycznych. Istnieje kilka możliwych do udostępnienia i edycji skryptów, które można pobrać lub dodać do ulubionych, co może pomóc w wyodrębnieniu linii kolejowych, importowaniu projektu *.3dr w tej samej otwartej sesji Cyclone 3DR, odtworzeniu zapisanej macierzy dopasowań, zastosowaniu warunkowych kolorów do chmury punktów lub opracowania modeli siatkowych drzew w celu oszacowania objętości liści. Możesz dodać swoje ulubione skrypty z własnego programu lub z naszej platformy: https://github.com/Cyclone3DR/Scripts.

Niektóre skrypty wymagają wprowadzenia parametrów lub wybrania punktu; ale aplikacja skryptu może być używana do wykonywania kodów JavaScript bezpośrednio z wiersza poleceń poza graficznym interfejsem użytkownika.

Pisanie skryptów zapewnia jeszcze większą elastyczność w stosunku do już istniejącej wszechstronności Cyclone 3DR, umożliwiając reagowanie na określone potrzeby i tworzenie niestandardowych modeli pracy. Jednak wraz z rosnącym wykorzystaniem różnych technologii skanowania laserowego 3D dostarczanych ogólnie przez branżę, a w szczególności przez Leica Geosystems, możliwość automatyzacji pracy przy przetwarzaniu danych będzie kluczem do rozwoju szerokiego wachlarza zastosowań, takich jak zapewnienie dokładności i kontrola.

Przyszłość automatyzacji jest przed nami i będziemy nadal zwiększać przyjazność naszego oprogramowania dla użytkownika i automatyzować zadania. Nasi klienci zawsze będą mieć potrzeby i wymagania związane z realizowanymi zadaniami, a naszym celem jest wspieranie ich rosnących potrzeb biznesowych.

Czy jesteś gotowy, aby w pełni wykorzystać swoją chmurę punktów i automatycznie wyodrębnić odpowiednie informacje? Kliknij tutaj, aby skontaktować się z nami.Nicolas Landrivon
Sprzedaż i wsparcie techniczne
Technodigit należy do grupy Hexagon

Czekamy na Ciebie

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty dotyczącej skanowania laserowego.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty dotyczącej skanowania laserowego.

Nauka online Cyclone 3DR

Leica Geosystems stworzyła platformę edukacyjną online, aby jeszcze lepiej edukować swoich klientów w zakresie maksymalnego wykorzystania funkcji inwestycyjnych.
Leica Geosystems stworzyła platformę edukacyjną online, aby jeszcze lepiej edukować swoich klientów w zakresie maksymalnego wykorzystania funkcji inwestycyjnych.