Leica iCON iXE3 — System 3D

Zaawansowane rozwiązania 3D do sterowania koparką

Leica iCON excavate iXE3
System sterowania maszyną iXE3 prowadzi operatora za pomocą modeli referencyjnych i GNSS w 3D. Informacje o projekcie oraz przekazywane w czasie rzeczywistym informacje o pracy maszyny są wyświetlane w kabinie na panelu sterowania, umożliwiając szybkie kopanie w zgodnie z projektem referencyjnym. Rozwiązanie zapewnia dłuższy czas pracy i satysfakcję operatora przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa i wydajności. Pracuj z szeroką gamą formatów danych zgodnych ze standardami przyjętymi w branży. Wykorzystuj formaty LandXML, DXF, GEO, KOF, L3D, LMD, LIN, MBS i TRM, oferujące klientom elastyczność pracy i dostosowanie do przyjętej metodologii pracy. Operator może skorzystać z funkcji Utwórz model, aby tworzyć proste i złożone modele bez wychodzenia z kabiny i bez pomocy inżyniera geodety.

Jeden do wszystkich


Jedna platforma dla wszystkich maszyn z prostym i intuicyjnym interfejsem użytkownika. Bezkablowa instalacja komputera umożliwia operatorowi łatwą wymianę panelu z jednej maszyny na drugą. Operator po prostu przekręca klucz i kontynuuje pracę. Interakcje dostosowane są do metodologii wykonywanych zadań, a czysty interfejs ułatwia znalezienie potrzebnych funkcji za pomocą ikon do szybkiej nawigacji. Technologia wspomagająca z kreatorami i funkcjami pomocy pomaga prowadzić maszynę i wykonywać więcej pracy przy wyższej jakości i mniejszej liczbie błędów.

Zwiększ czas pracy


Skuteczna struktura menu jest skonfigurowana w celu łatwego zarządzania wszystkimi plikami projektu. Zwiększ czas pracy dzięki interfejsowi użytkownika, który zapewnia operatorowi szybki dostęp do funkcji potrzebnych do wykonywania zadań. Interfejs utrzymuje operatora na ekranie pracy i kieruje uwagę na wykonywane zdanie. Wybierz pełny lub podzielony ekran, aby poprowadzić Cię do najbardziej efektywnego trybu widoku, który pomoże Ci w pracy.

Bezproblemowo udostępniaj dane


The iXE3 solutions allows you to share log points between machines for project progress monitoring and follow-up. Create model data are also easily shared as well as seamless file sharing between MC1 software, iCON 3D software and iCON site projects. System iXE3 umożliwia udostępnianie punktów dziennika między maszynami w celu monitorowania postępów projektu i monitorowania. Twórzone dane modelu można łatwo udostępniać, a płynne przekazwyanie plików między oprogramowaniem MC1, iCON 3D i projektami strony iCON pozwala szybciej wykonać pracę.

Osiągnij nowy poziom wydajności


Leica Geosystems oferuje kilka narzędzi, które zwiększą wydajność Twojej koparki poprzez automatyzację kluczowych funkcji. iXE CoPilot automatyzuje funkcję przechylania i obracania łyżek na obrotnicach, podczas gdy funkcja Rozpoznawanie narzędzia zapewnia automatyczne wybranie odpowiedniej łyżki z poziomu komputera. Uprość korzystanie z koparki, zmniejsz zmęczenie operatora i unikaj kosztownych błędów.

Narzędzie do wykrywania osprzętu dla systemów iXE3 i iGW3

Narzędzie do automatycznego wykrywania i zmiany łyżki.

Narzędzie do automatycznego wykrywania i zmiany łyżki.

iXE CoPilot Automatic Tilt Rotator

Automatyczna kontrola funkcji przechylania i obracania osprzętu na obrotnicy

Automatyczna kontrola funkcji przechylania i obracania osprzętu na obrotnicy

Nowa wspólna platforma sprzętowa

Nowa platforma sterowania maszynami: panel Leica MCP80 i stacja dokująca serii MDS.

Nowa platforma sterowania maszynami: panel Leica MCP80 i stacja dokująca serii MDS.

Płynne udostępnianie danych

Płynne udostępnianie danych dzięki zintegrowanym rozwiązaniom Leica Geosystems.

Płynne udostępnianie danych dzięki zintegrowanym rozwiązaniom Leica Geosystems.

Skontaktuj się z Leica Geosystems

Znajdź swój kontakt z działem sprzedaży, wsparcia lub serwisem technicznym Leica Geosystems.
Znajdź swój kontakt z działem sprzedaży, wsparcia lub serwisem technicznym Leica Geosystems.

Zarejestruj się w myWorld teraz!

myWorld oferuje Klientom i Partnerom dostęp do szerokiego zakresu usług, informacji i materiałów szkoleniowych.
myWorld oferuje Klientom i Partnerom dostęp do szerokiego zakresu usług, informacji i materiałów szkoleniowych.