Aplikacje Leica Captivate do tyczenia punktów i linii na podstawie danych projektowych CAD i IFC

Zwiększ produktywność dzięki aplikacjom geodezyjnym, które upraszczają tycznie i kontrolę obiektów projektowych definiowanych przez punkty i linie.

Geodeta tyczący punkt poniżej prętów zbrojeniowych na placu budowy z tabletem CS30 i oprogramowaniem Leica Captivate na ekranie.

Geodeci i inni mierniczowie wiedzą, że efektywne dostarczanie dokładnych i wiarygodnych danych pomaga w terminowej realizacji projektu. Oprogramowanie geodezyjne Leica Captivate oferuje szereg aplikacji do tyczenia i sprawdzania punktów i linii, co ułatwia tycznie projektów, inwentaryzację powykonawczą oraz udostępnianie danych na potrzeby procesów BIM. Spójna organizacja pracy i interfejs graficzny ułatwiają naukę i wykorzystanie odpowiedniej aplikacji dla każdego zadania.


Maksymalizacja wydajności dla zadań związanych z geodezją budowlaną i inżynieryjną


Stake points

The Leica Captivate Stake Points app not only offers the traditional methods and views for staking points, but also boasts a range of customisable features to increase your efficiency.

Control what you stake by filtering and selecting points via graphical selection, point IDs, code, or even the closest point.

Clear, informative graphics and smart navigation project your position and orientation right into the 3D data, guiding you quickly and accurately to the point to stake out.

Rigorous quality control checks ensure your data is staked out to the required accuracy, and design differences are reported immediately on-screen or via an exported cut sheet report.

Report your results into the design or BIM process, allowing models to better reflect reality.

Stake to Line

When your design or reference data contains linear objects, such as lines or arcs, the Leica Captivate Stake to Line app provides a flexible and efficient way to perform staking tasks.

In the field, easily build simple lines with points or directions, or define more complicated lines such as arcs, polygons or alignments through manual entry or by extracting them from attached design file such as IFC, DXF or other CAD formats.

The Stake Line app allows quick staking out of lines, polylines, individual line segments, and slopes based on these.

Stake defined distances along the line and add extra control with line and height offsets. Further increase efficiency with automatic distance increments and the ability to stake a grid of points based on the line.

Measure to Line

The Leica Captivate Measure to Line app delivers a powerful yet simple way to report your measurement position relative to any linear objects contained within your CAD or IFC data.

With flexible options to build and use simple lines, or use more complex lines such as arcs, polylines or alignments, the Measure to Line app allows live positions to be reported relative to the whole line, a segment of the line, or a slope from the line.

The customisable information page can be configured to display any type of measured or calculated value in relation to the line, allowing you to see exactly what you need to know.

All of this provides you the freedom and power to deliver decisive verification checks, especially beneficial when contributing to BIM processes.

Captivate Quick Tip: Automatic point staking

Did you know that the Leica Captivate Stake Auto Points app allows you to effortlessly position points like drilling locations on floors, walls, ceilings, or other surfaces?

Use the app in conjunction with a robotic total station to quickly identify and navigate to correct point locations. The total station automatically samples the surface to derive a point's location relative to the surface, even if the surface itself prevents the 3D position of the point being reached.

The stake location is indicated by the total station’s red laser pointer, allowing tasks such as positioning drilling holes to be performed quickly and easily.Nie możesz znaleźć tutaj tego, czego szukasz? Zadaj nam pytanie.

Oprogramowanie Leica Captivate Field jest w pełni kompatybilne z:Zasoby


Leica Captivate – Dane techniczne

Arkusz danych technicznych przedstawiający najważniejsze funkcje i urządzenia obsługiwane przez oprogramowanie terenowe Leica Captivate dla profesjonalnych geodetów.
Arkusz danych technicznych przedstawiający najważniejsze funkcje i urządzenia obsługiwane przez oprogramowanie terenowe Leica Captivate dla profesjonalnych geodetów.

Jak wyznaczyć punkt za pomocą Leica Captivate

Obejrzyj samouczek, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez proces wybierania i wyznaczania punktu w Leica Captivate.
Obejrzyj samouczek, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez proces wybierania i wyznaczania punktu w Leica Captivate.