Leica Pegasus:Two – mobil sensorplattform

Skapa nya möjligheter med vår fristående mobile mapping lösning som inte behöver monteras på något fordon.

Leica Pegasus:Two – mobile mapping lösning

Den mobila kartläggningslösningen Leica Pegasus:Two använder en eller flera laserscanners i kombination med GNSS-mottagare, IMU och en DMI. Samla in exakt spatial information med sex till åtta  kameror på valfritt fordon.

Denna innovativa mobila sensorplattform samlar mer än punktmolnsdata och bilddata – den registrerar även data från fler sensorer. Kameror för bedömning av beläggning och väder, sensorer som känner av ljudstörningar, luftkvalitetssensorer och markpenetrerande radar för kartering av tillgångar under mark är exempel på tillämpningar som kan användas med sensorplattformen.

Den funktionella multisensoranslutningen låter dig:

  • Öka din ROI genom att samla in mer data under varje pass
  • Skapa nya intäktsströmmar genom att använda en plattform för flera tillämpningar
  • Minska arbetstiden i fält med 40 – 60 procent

Få bättre resultat med samma resurser
Denna reality capture-lösning är helt oberoende av fordon, vilket gör den till en riktig kvalitetslösning för ett stort antal tillämpningar – inte bara för vägar och järnvägar. Du behöver bara samla in data en enda gång för att generera flera olika intäktsströmmar, samtidigt som du får hög mätnoggrannhet, skapar en säker arbetsmiljö för dina anställda och minskar arbetstiden i fält.

Pegasus:Two registrerar sfäriska vyer i 360° i kombination med LiDAR – komplett datainsamling som eliminerar allt efterarbete.

Tillämpningsspecifika lösningar för arbetsflödet
Pegasus:MapFactory för AutoCAD eller ArcGIS mjukvarusvit är den idealiska lösningen för Pegasus:Two mobila sensorplattform. Den täcker hela arbetsflödet från början till slut – från datainsamling till extrahering av egenskapsdata. Det intuitiva användargränssnittet i kombination med halvt automatiserad extrahering av egenskapsdata gör att du snabbt får leveransklara resultat.

Pegasus:MapFactory är utformat för att hantera små till medelstora projekt och manuella och halvautomatiska projekt.Leica SiRoad och Leica SiRail är kraftfulla mjukvarusviter som erbjuder helt automatiska arbetsflöden för stora kartläggningsprojekt på regional och nationell nivå.

Kontakta oss om du vill veta mer eller beställa en demoversion.

Leica Pegasus:Two - next generation mobile mapping solution

Reality Capture Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt globala nyhetsbrev för att hålla dig informerad om senaste nytt inom Reality Capture.
Prenumerera på vårt globala nyhetsbrev för att hålla dig informerad om senaste nytt inom Reality Capture.

Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.