Manuella totalstationer

Leica FlexLine TS10

Den mest avancerade totalstationen för jobb som kräver det senaste och det bästa.

Leica FlexLine TS07

Manuell totalstation för mätning och layout som kräver det senaste och det bästa.

Leica FlexLine TS03

Manuell totalstation för standardmätning.

AutoHeight funktion

Lär dig hur den revolutionerande AutoHeight funktionen hjälper dig att mäta höjden på ditt instrument.

Discover the new Leica FlexLine Series

The new generation of manual total stations: Leica FlexLine TS03, TS07 and TS10

Seeking more manual total stations?

Discover our Leica Viva TS11 and the Leica FlexLine Plus Series (TS09plus, TS06plus and TS02plus).

Kontakta Leica Geosystems?

För att hitta vår service & support, våra affärsområden, regioner, telefonnummer & epost, klicka på länken.