Vägbygge i förändring: Hur teknik bidrar till att forma det globala landskapet

Läs mer om hur våra lösningar hjälper entreprenörer i varje fas av ett vägbyggprojekt

Som en del av Hexagon tillhandahåller Leica Geosystems och dess systerföretag tekniska lösningar anpassade till dina unika krav inom vägbyggprojekt. Vårt omfattande sortiment sträcker sig över byggprojektets hela livscykel och tillhandahåller banbrytande teknik för varje fas.

Utforska våra produkter, från mobil kartläggning och reality capture till maskinstyrningslösningar för alla applikationer. Med fokus på kostnadseffektivitet och långsiktig nytta är våra lösningar noggrant utformade för att leverera transformativa resultat. Minskade driftkostnader, ökad effektivitet och stora miljöfördelar är hörnstenarna i vårt tekniksortiment.


Leveransklara resultat före, under och efter byggfasen


Våra innovativa tekniker ger projektaktörer de insikter som de behöver för att fatta välgrundade beslut, optimera resursutnyttjandet och förbättra de övergripande projektresultaten – från planering innan konstruktionsarbetet påbörjas till rapporter efter färdigställande och övervakning av infrastrukturen.

Vårt omfattande sortiment är utformat för att revolutionera datainsamling, bearbetning och dokumentation under byggprojektets livscykel. Portföljen av hårdvaru- och mjukvarulösningar möjliggör exakt datainsamling i realtid på fältet. En sömlös anslutning och integration till kontorsprogram och intuitiva gränssnitt möjliggör snabb bearbetning, omfattande startpunkter och kraftfull analys.


 

 

Lösningar för varje fas i byggprocessen


Flytta material vid rätt tidpunkt, på rätt plats och i rätt mängd genom att utnyttja lättanvänd och lättanpassad teknik för att säkert och hållbart leverera projekt i tid, enligt specifikationerna och inom avsatt budget.

Med våra maskinstyrningslösningar för alla tunga maskiner kan du utföra komplexa uppgifter mer exakt. Kompletterande lösningar möjliggör sömlös drift genom att förenkla framstegsmätning och designdatahantering.

Är du redo att revolutionera dina vägbyggprojekt? Kontakta oss idag för att ta reda på hur våra lösningar möter de specifika utmaningarna och möjligheterna i din verksamhet. Oavsett om ditt fokus ligger på motorvägar, stadsvägnät eller andra vägbyggnadsprojekt så är vårt team redo att samarbeta med dig på vägen till framgång.Kontakta oss idag för att ta reda på hur våra lösningar möter de specifika utmaningarna och möjligheterna i din verksamhet.


Fallstudier


Utforska framgångshistorierna om hur Leica Geosystems har samarbetat med vägbyggnadsföretag runt om i världen för att genomföra lösningar som passar de unika behoven i alla projekt.


Mätning och dokument


Design, planering och rapportering


Schaktning


Fräsning


Asfaltläggning