Reality Capture

Digitaliserad miljö

För att förbättra verkligheten, utforma en idealisk miljö. Med vårt branschledande sensorutbud hjälper vi dig att skapa den mest realistiska digitala designen.
För att förbättra verkligheten, utforma en idealisk miljö. Med vårt branschledande sensorutbud hjälper vi dig att skapa den mest realistiska digitala designen.

Digitaliserad infrastruktur

Bättre infrastruktur förbättrar livskvaliteten. Våra lösningar hjälper dig att säkerställa hållbarheten i olika infrastrukturer, hela vägen från design till inspektion.
Bättre infrastruktur förbättrar livskvaliteten. Våra lösningar hjälper dig att säkerställa hållbarheten i olika infrastrukturer, hela vägen från design till inspektion.

Digitaliserad stad

För första gången bor nu mer än halva världens befolkning i städer. Våra mätningslösningar hjälper tjänstemän att planera smartare städer på ett effektivt sätt.
För första gången bor nu mer än halva världens befolkning i städer. Våra mätningslösningar hjälper tjänstemän att planera smartare städer på ett effektivt sätt.

Digitaliserat byggande

Strukturell säkerhet är av största vikt för ett tryggt samhälle. Vår sensorteknik skapar auktoritativ dokumentation för effektiv livscykelförvaltning.
Strukturell säkerhet är av största vikt för ett tryggt samhälle. Vår sensorteknik skapar auktoritativ dokumentation för effektiv livscykelförvaltning.

Digitaliserad havs- och flodbotten

Trettio procent av världens befolkning bor inom 30 kilometer från kusten. Våra lösningar skänker trygghet till samhällen genom erosionsövervakning och översvämningsanalyser.
Trettio procent av världens befolkning bor inom 30 kilometer från kusten. Våra lösningar skänker trygghet till samhällen genom erosionsövervakning och översvämningsanalyser.

Toppmodern kartteknik

Oavsett om du behöver kartlägga en hel stad eller skapa en detaljerad GIS förser våra luftburna och mobila karteringslösningar dig med den mest precisa dataregistrering du kan tänka dig.
Oavsett om du behöver kartlägga en hel stad eller skapa en detaljerad GIS förser våra luftburna och mobila karteringslösningar dig med den mest precisa dataregistrering du...