Inspektion och byggnation inom energikraft- och processindustrin

Säkrare och effektivare processindustrier med 3D-laserscanning

Laserscanning for process- industrin, samt platt-formar till havsProcessindustrin är levande miljöer som kräver ständiga uppdateringar för att upprätthålla konkurrenskraftiga. För att möta dessa höga krav, krävs högkvali-tativ data och smidiga mjukvaru-lösningar, som minskar driftstopp, eliminerar omarbete och garanterar säker & pålitlig drift.

Läs mer