Digitala avvägningsinstrument

Leica LS15 & LS10 Digitala avvägningsinstrument

Leica LS15 & LS10

Digitala avvägningsinstrument med industriledande precision.

Leica Sprinter 50

Leica Sprinter 50

Användarvänligt elektroniskt avvägningsinstrument med digital höjdmätning.

Leica Sprinter 150

Leica Sprinter 150

Elektronisk avvägare med produktiva funktioner.