Digitala avvägningsinstrument

Leica LS15 & LS10 Digitala avvägningsinstrument

Leica LS15 & LS10

Digitala avvägningsinstrument med industriledande precision.

Leica Sprinter 50

Leica Sprinter 50

Användarvänligt elektroniskt avvägningsinstrument med digital höjdmätning.

Leica Sprinter 150

Leica Sprinter 150

Elektronisk avvägare med produktiva funktioner.

Leica Sprinter 150M/250M

Leica Sprinter 250M & 150M

Det digitala avvägningsinstrumentet med lagringskapacitet för avancerade nivelleringsuppdrag.