Leica Digisystem-tillbehör

Gör att man undviker, hittar och spårar dragna kablar lättare och effektivare.

Leica Digisystem Accessories

Leica DA signalsändare
Tillbehören i serien Leica Digisystem utökar användningsområdet för DIGICAT-kabelsökare och DIGITEX-signalsändare. Dessa tillbehör bidrar till att förbättra sökning och spårning av nedgrävda installationer som kanske endast har en svag signal eller inte har någon spårbar signal. De kan också användas för att lokalisera vissa icke-metalliska installationer.

 

 

Leica Geosystems Locators - Accessories - Leica Digitrace 

Leica DA-sändare sänder en signal på underjordiska kablar eller rör som kanske inte har en detekterbar signal. Leica DD SMART kabelsökare kan sedan användas för att lokalisera signalen från Leica DD-signalgivaren.

Läs mer >

 

Leica Geosystems Locators - Accessories - Leica Digitrace 

Digitrace
Gör att små, icke-metalliska avlopp, ledningar eller rör går snabbt och lätt att hitta och finns i längder på 30, 50 eller 80 meter. Digitrace-stången kan föras in i den nedgrävda installationen och föras utmed den installation som undersöks när den kopplas till en DIGITEX-signalsändare och signalen spåras på ytan av en DIGICAT-kabelsökare.

 

Leica Geosystems Locators - Accessories - Leica Maxisonde 

MAXiSONDE (8kHz & 33 kHz)
En 55 mm dubbelfrekvenssond kan användas för att spåra djupt belägna avlopp, kloaker och andra icke-ledande installationer. Den fungerar som en signalsändare, kan kopplas till många olika sorters utrustning och har en djupräckvidd på 12 meter.

 

Leica Geosystems Locators - Accessories - Leica Digimouse 

Digimouse (8 kHz & 33 kHz)
En kompakt dubbelfrekvenssond som kan användas för att spåra avlopp, kloaker och andra icke-ledande installationer. Den fungerar som en signalsändare, kan kopplas till många olika sorters utrustning och har en djupräckvidd på fem meter.

 

Leica Geosystems Locators - Accessories - Multisignal Clamp 

Multiklämma (512 Hz, 640 Hz, 8 kHz, 33 kHz)
Denna 80 mm-klämma är den idealiska lösningen för överlastade underjordiska områden där du försöker lokalisera en specifik installation. Används tillsammans med en DIGITEX-signalsändare.

 

Leica Geosystems Locators - Accessories - Leica Signal Clamp 

Signalklämma (33 kHz)
Denna 100 mm-klämma är den idealiska lösningen för överlastade underjordiska områden där du försöker lokalisera en specifik installation. För användning tillsammans med en DIGITEX-signalsändare.

 

Leica Geosystems Locators - Accessories - Property Connection Set 

Fastighetsanslutningssats
Denna sats är ett säkert sätt att applicera en sökbar signal på  aktiva elkablar som löper in i en bostad. Avsedd för användning tillsammans med en DIGITEX-signalsändare.

Kontakta oss om våra lösningar inom kabelsökning

Kontakta oss här om vårt utbud av kabelsökare
Kontakta oss här om vårt utbud av kabelsökare

Detection Campus

Vår Detection Campus ger dig en grundlig inblick i vår omfattande portfölj av detekteringslösningar
Vår Detection Campus ger dig en grundlig inblick i vår omfattande portfölj av detekteringslösningar